ΑναζήτησηΚεφάλαιο Τίτλος κεφαλαίου Ομάδα Κωδικός ICD10 Νόσος
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου A00 Χολέρα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου A09 Διάρροια και γαστρεντερίτιδα που θεωρείται λοιμώδους προέλευσης
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου A01 Τυφοειδείς και παρατυφοειδείς πυρετοί
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλλα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου A03 Σιγκέλλωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου A04 Άλλες βακτηριακές εντερικές λοιμώξεις
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου A05 Άλλες βακτηριακές τροφιμογενείς δηλητηριάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου A06 Αμοιβάδωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου A07 Άλλες πρωτοζωϊκές λοιμώξεις του εντέρου
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου A08 Ιογενείς και άλλες καθορισμένες εντερικές λοιμώξεις
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Φυματίωση Α15 Φυματίωση του αναπνευστικού συστήματος, βακτηριολογικά και ιστολογικά επιβεβαιωμένη
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Φυματίωση Α16 Φυματίωση του αναπνευστικού, που δεν έχει επιβεβαιωθεί βακτηριολογικά και ιστολογικά
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Φυματίωση Α17+ Φυματίωση του νευρικού συστήματος
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Φυματίωση Α18 Φυματίωση άλλων οργάνων
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Φυματίωση Α19 Κεχροειδής φυματίωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι Α20 Πανώλης
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι Α21 Τουλαραιμία
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι Α22 Άνθρακας
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι Α23 Βρουκέλλωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι Α24 Μάλη και μελιοείδωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι Α25 Πυρετοί από δάγκωμα επίμυος
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι Α26 Ερυσιπελοειδές
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι Α27 Λεπτοσπείρωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι Α28 Άλλες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι, που δεν ταξινομούνται αλλού
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α30 Λέπρα [νόσος του Hansen]
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α31 Λοίμωξη από άλλα μυκοβακτηρίδια
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α32 Λιστερίωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α33 Τέτανος νεογνικός
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α34 Τέτανος μαιευτικός
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α36 Διφθερίτιδα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α37 Κοκκύτης
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α38 Οστρακιά
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α39 Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α40 Στρεπτοκοκκική σηψαιμία
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α41 Άλλες μορφές σηψαιμίας
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α42 Ακτινομυκητίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α43 Νοκαρδίωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α44 Μπαρτονέλλωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α46 Ερυσίπελας
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α48 Άλλα βακτηριακά νοσήματα που δεν ταξινομούνται αλλού
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα βακτηριακά νοσήματα Α49 Βακτηριακή λοίμωξη μη καθορισμένης εντόπισης
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό Α50 Συγγενής σύφιλη
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό Α51 Πρώιμη σύφιλη
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό Α52 Όψιμη σύφιλη
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό Α53 Άλλη και μη καθορισμένη σύφιλη
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό Α54 Γονοκοκκικές λοιμώξεις
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό Α55 Χλαμυδιακό λεμφοκοκκίωμα (αφροδίσιο)
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό Α56 Άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα χλαμυδιακά νοσήματα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό Α57 Μαλακό έλκος
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό Α58 Αφροδίσιο κοκκίωμα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό Α59 Τριχομονάδωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό Α60 Πρωκτογεννητική ερπητική λοίμωξη [από τον ιό του απλού έρπητα]
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό Α63 Άλλα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό, που δεν ταξινομούνται αλλού
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό Α64 Μη καθορισμένο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα νοσήματα από σπειροχαίτες Α65 Μη αφροδίσια σύφιλη
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα νοσήματα από σπειροχαίτες Α66 Τροπική μόρωση [τροπικό θήλωμα] [Yaws]
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα νοσήματα από σπειροχαίτες Α67 Πίντα [κηλιδώδης νόσος]
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα νοσήματα από σπειροχαίτες Α68 Υπόστροφος πυρετός
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα νοσήματα από σπειροχαίτες Α69 Άλλες σπειροχαιτικές λοιμώξεις
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από χλαμύδια Α70 Λοίμωξη από Chlamydia psittaci
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από χλαμύδια Α71 Τράχωμα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από χλαμύδια Α74 Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από χλαμύδια
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ρικετσιώσεις Α75 Πυρετός τύφου [typhus fever]
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ρικετσιώσεις Α77 Κηλιδοβλατιδώδης πυρετός [κροτωνογενείς ρικετσιώσεις]
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ρικετσιώσεις Α78 Πυρετός Q
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ρικετσιώσεις Α79 Άλλες ρικετσιώσεις
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος Α80 Οξεία πολιομυελίτιδα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος Α81 Άτυπες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος Α82 Λύσσα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος Α83 Ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος Α84 Κροτωνογενής ιογενής εγκεφαλίτιδα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος Α85 Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος Α86 Μη καθορισμένη ιογενής εγκεφαλίτιδα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος Α87 Ιογενής μηνιγγίτιδα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος Α88 Άλλες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος Α89 Μη καθορισμένη ιογενής λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί Α90 Δάγγειος πυρετός [κλασσικός Δάγγειος]
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί Α91 Δάγγειος αιμορραγικός πυρετός
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί Α92 Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με κουνούπια
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί Α93 Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα, που δεν ταξινομούνται αλλού
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί Α94 Μη καθορισμένος ιογενής πυρετός μεταδιδόμενος με αρθρόποδα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί Α95 Κίτρινος πυρετός
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί Α96 Αιμορραγικός πυρετός από αρεναϊούς
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί Α98 Άλλοι ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί, που δεν ταξινομούνται αλλού
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί Α99 Μη καθορισμένος ιογενής αιμοραγικός πυρετός
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων Β00 Λοιμώξεις από ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα]
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων Β01 Ανεμευλογιά
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων Β02 Ζωστήρας [έρπητας ζωστήρας]
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων Β03 Ευλογιά
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων Β04 Ευλογιά των πιθήκων
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων Β05 Ιλαρά
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων Β06 Ερυθρά [Γερμανική Ιλαρά]
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων Β07 Ιογενείς ακροχορδόνες [μυρμηκίες]
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων Β08 Άλλες ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων, που δεν ταξινομούνται αλλού
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων Β09 Μη καθορισμένες ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενής ηπατίτιδα Β19 Μη καθορισμένη ιογενής ηπατίτιδα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενής ηπατίτιδα Β15 Οξεία ηπατίτιδα Α
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενής ηπατίτιδα Β16 Οξεία ηπατίτιδα Β
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενής ηπατίτιδα Β17 Άλλη οξεία ιογενής ηπατίτιδα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ιογενής ηπατίτιδα Β18 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] Β20 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] Β21 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε κακοήθη νεοπλάσματα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] Β22 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε άλλα καθορισμένα νοσήματα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] Β23 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε άλλες καταστάσεις
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] Β24 Μη καθορισμένη νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα ιογενή νοσήματα Β25 Νόσος από κυτταρομεγαλοϊό
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα ιογενή νοσήματα Β26 Παρωτίτιδα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα ιογενή νοσήματα Β27 Λοιμώδης μονοπυρήνωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα ιογενή νοσήματα Β30 Ιογενής επιπεφυκίτιδα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα ιογενή νοσήματα Β33 Άλλα ιογενή νοσήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα ιογενή νοσήματα Β34 Ιογενείς λοιμώξεις μη καθορισμένης εντόπισης
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Μυκητιάσεις Β25 Δερματοφύτωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Μυκητιάσεις Β36 Άλλες επιπολής μυκητιάσεις
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Μυκητιάσεις Β37 Καντιντίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Μυκητιάσεις Β38 Κοκκιδιοειδομυκητίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Μυκητιάσεις Β39 Ιστοπλάσμωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Μυκητιάσεις Β40 Βλαστομυκητίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Μυκητιάσεις Β41 Παρακοκκιδιοειδομυκητίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Μυκητιάσεις Β42 Σποροτρίχωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Μυκητιάσεις Β43 Χρωμομυκητίαση και φαιομυκητιασικό απόστημα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Μυκητιάσεις Β44 Ασπεργίλλωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Μυκητιάσεις Β45 Κρυπτοκόκκωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Μυκητιάσεις Β46 Ζυγομύκωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Μυκητιάσεις Β47 Μυκήτωμα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Μυκητιάσεις Β48 Άλλες μυκητιάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Μυκητιάσεις Β49 Μη καθορισμένη μυκητίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις Β50 Ελονοσία από Plasmodium falciparum
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις Β51 Ελονοσία από Plasmodium vivax
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις Β52 Ελονοσία από Plasmodium malariae
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις Β53 Άλλες μορφές ελονοσίας επιβεβαιωμένες παρασιτολογικά
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις Β54 Μη καθορισμένη ελονοσία
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις Β55 Λεϊσμανίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις Β56 Αφρικανική τρυπανοσωμίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις Β57 Νόσος του Chagas
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις Β58 Τοξοπλάσμωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις Β59+ Πνευμοκύστωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις Β60 Άλλα πρωτοζωϊκά νοσήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις Β64 Μη καθορισμένο πρωτοζωϊκό νόσημα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β65 Σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση]
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β66 Άλλες λοιμώξεις από τρηματώδεις σκώληκες
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β67 Εχινοκοκκίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β68 Ταινίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β69 Κυστικέρκωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β70 Διφυλλοβοθρίαση και σπαργάνωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β71 Άλλες λοιμώξεις από κεστώδεις σκώληκες
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β72 Δρακοντίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β73 Ογκοκέρκωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β74 Φιλαρίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β75 Τριχινέλλωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β76 Αγκυλοστομιάσεις
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β77 Ασκαριδίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β78 Στρογγυλοειδίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β79 Τριχουρίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β80 Εντεροβίαση (Λοίμωξη από νηματέλμηνθες)
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β81 Άλλες εντερικές ελμινθιάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β82 Μη καθορισμένη εντερική παρασίτωση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Ελμινθιάσεις Β83 Άλλες ελμινθιάσεις
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτώσεις Β85 Φθειρίαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτώσεις Β86 Ψώρα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτώσεις Β87 Μυΐαση
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτώσεις Β88 Άλλες παρασιτώσεις
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτώσεις Β89 Μη καθορισμένο παρασιτικό νόσημα
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Όψιμα αποτελέσματα των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων Β90 Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Όψιμα αποτελέσματα των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων Β91 Όψιμα αποτελέσματα της πολιομυελίτιδας
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Όψιμα αποτελέσματα των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων Β92 Όψιμα αποτελέσματα της λέπρας
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Όψιμα αποτελέσματα των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων Β94 Όψιμα αποτελέσματα άλλων και μη καθορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Βακτήρια, ιοί και άλλοι λοιμογόνοι παράγοντες Β95 Streptococcus και Staphylococcus ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Βακτήρια, ιοί και άλλοι λοιμογόνοι παράγοντες Β96 Άλλοι βακτηριακοί παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Βακτήρια, ιοί και άλλοι λοιμογόνοι παράγοντες Β97 Ιογενείς παράγοντες ως η αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
 I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα [ A00-B99 ]Άλλα λοιμώδη νοσήματα Β99 Άλλα και μη καθορισμένα λοιμώδη νοσήματα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C00 Κακόηθες νεόπλασμα του χείλους
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C01 Κακόηθες νεόπλασμα της βάσης της γλώσσας
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C02 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της γλώσσας
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C03 Κακόηθες νεόπλασμα των ούλων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C04 Κακόηθες νεόπλασμα του εδάφους του στόματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C05 Κακόηθες νεόπλασμα της υπερώας
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C06 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του στόματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C07 Κακόηθες νεόπλασμα της παρωτίδας
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C08 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων μειζόνων σιελογόνων αδένων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C09 Κακόηθες νεόπλασμα της αμυγδαλής
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C10 Κακόηθες νεόπλασμα του στοματοφάρυγγα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C11 Κακόηθες νεόπλασμα του ρινοφάρυγγα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C12 Κακόηθες νεόπλασμα του απιοειδούς κόλπου
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C13 Κακόηθες νεόπλασμα του υποφάρυγγα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C14 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων στο χείλος, τη στοματική κοιλότητα και το φάρυγγα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C15 Κακόηθες νεόπλασμα του οισοφάγου
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C16 Κακόηθες νεόπλασμα του στομάχου
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C17 Κακόηθες νεόπλασμα του λεπτού εντέρου
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C18 Κακόηθες νεόπλασμα του παχέος εντέρου [κόλου]
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C19 Κακόηθες νεόπλασμα της ορθοσιγμοειδικής συμβολής
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C20 Κακόηθες νεόπλασμα του ορθού
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C21 Κακόηθες νεόπλασμα του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C22 Κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος και των ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C23 Κακόηθες νεόπλασμα της χοληδόχου κύστης
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C24 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της χοληφόρου οδού
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C25 Κακόηθες νεόπλασμα του παγκρέατος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C26 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων οργάνων του πεπτικού συστήματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C30 Κακόηθες νεόπλασμα της ρινικής κοιλότητας και του μέσου ωτός
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C31 Κακόηθες νεόπλασμα των επικουρικών [παραρινίων] κόλπων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C32 Κακόηθες νεόπλασμα του λάρυγγα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C33 Κακόηθες νεόπλασμα της τραχείας
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C34 Κακόηθες νεόπλασμα βρόγχου και πνεύμονα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C37 Κακόηθες νεόπλασμα του θύμου αδένα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C38 Κακόηθες νεόπλασμα της καρδιάς, του μεσοθωράκιου και του υπεζωκότα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C39 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C40 Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C41 Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C43 Κακόηθες μελάνωμα του δέρματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C44 Αλλα κακοήθη νεοπλάσματα του δέρματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C45 Μεσοθηλίωμα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C46 Σάρκωμα Kaposi
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C47 Κακόηθες νεόπλασμα των περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C48 Κακόηθες νεόπλασμα του οπισθοπεριτόναιου και του περιτόναιου
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C49 Κακόηθες νεόπλασμα άλλου συνδετικού και μαλακών ιστών
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C50 Κακόηθες νεόπλασμα του μαστού
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C51 Κακόηθες νεόπλασμα του αιδοίου
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C52 Κακόηθες νεόπλασμα του κόλπου
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C53 Κακόηθες νεόπλασμα του τραχήλου της μήτρας
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C54 Κακόηθες νεόπλασμα του σώματος της μήτρας
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C55 Κακόηθες νεόπλασμα της μήτρας, μη καθορισμένου τμήματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C56 Κακόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C57 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C58 Κακόηθες νεόπλασμα του πλακούντα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C60 Κακόηθες νεόπλασμα του πέους
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C61 Κακόηθες νεόπλασμα του προστάτη
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C62 Κακόηθες νεόπλασμα του όρχεος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C63 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C64 Κακόηθες νεόπλασμα του νεφρού, εκτός της νεφρικής πυέλου
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C65 Κακόηθες νεόπλασμα της νεφρικής πυέλου
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C66 Κακόηθες νεόπλασμα του ουρητήρα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C67 Κακόηθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C68 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C69 Κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C70 Κακόηθες νεόπλασμα των μηνίγγων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C71 Κακόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C72 Κακόηθες νεόπλασμα του νωτιαίου μυελού, των κρανιακών νεύρων και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C73 Κακόηθες νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C74 Κακόηθες νεόπλασμα του επινεφριδίου
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C75 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων ενδοκρινών αδένων και των συνοδών τους δομών
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C76 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C77 Δευτεροπαθές και μη καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα των λεμφαδένων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C78 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα οργάνων του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C79 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων εντοπίσεων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C80 Κακόηθες νεόπλασμα χωρίς καθορισμένη εντόπιση
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C81 Νόσος του Hodgkin
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C82 Θυλακιώδες [οζώδες] μη-Hodgkin λέμφωμα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C83 Διάχυτο μη-Hodgkin λέμφωμα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C84 Περιφερικά και δερματικά Τ-κυτταρικά λεμφώματα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C85 Άλλοι και μη καθορισμένοι τύποι μη-Hodgkin λεμφώματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C88 Κακοήθη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C90 Πολλαπλούν μυέλωμα και κακοήθη πλασματοκυτταρικά νεοπλάσματα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C91 Λεμφογενής λευχαιμία
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C92 Μυελογενής λευχαιμία
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C93 Μονοκυτταρική λευχαιμία
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C94 Άλλες λευχαιμίες καθορισμένου κυτταρικού τύπου
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C95 Λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C96 Άλλα και μη καθορισμένα κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών τους ιστών
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Κακοήθη νεοπλάσματα C97 Κακοήθη νεοπλάσματα με ανεξάρτητες (πρωτοπαθείς) πολλαπλές εντοπίσεις
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα in situ D00 Καρκίνωμα in situ της στοματικής κοιλότητας, του οισοφάγου και του στομάχου
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα in situ D01 Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα in situ D02 Καρκίνωμα in situ του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα in situ D03 Μελάνωμα in situ
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα in situ D04 Καρκίνωμα in situ του δέρματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα in situ D05 Καρκίνωμα in situ του μαστού
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα in situ D06 Καρκίνωμα in situ του τραχήλου της μήτρας
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα in situ D07 Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων γεννητικών οργάνων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα in situ D09 Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D10 Καλόηθες νεόπλασμα του στόματος και του φάρυγγα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D11 Καλόηθες νεόπλασμα των μειζόνων σιελογόνων αδένων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D12 Καλόηθες νεόπλασμα του κόλου, ορθού, πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D13 Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων τμημάτων του πεπτικού συστήματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D14 Καλόηθες νεόπλασμα του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D15 Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D16 Καλόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D17 Καλόηθες νεόπλασμα του λιπώδους ιστού
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D18 Αιμαγγείωμα και λεμφαγγείωμα, οποιασδήποτε εντόπισης
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D19 Καλόηθες νεόπλασμα του μεσοθηλιακού ιστού
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D20 Καλόηθες νεόπλασμα των μαλακών ιστών του οπισθοπεριτόναιου και του περιτόναιου
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D21 Άλλα καλοήθη νεοπλάσματα του συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D22 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D23 Άλλα καλοήθη νεοπλάσματα του δέρματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D24 Καλόηθες νεόπλασμα του μαστού
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D25 Λειομύωμα της μήτρας
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D26 Άλλα καλοήθη νεοπλάσματα της μήτρας
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D27 Καλόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D28 Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D29 Καλόηθες νεόπλασμα των ανδρικών γεννητικών οργάνων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D30 Καλόηθες νεόπλασμα των οργάνων του ουροποιητικού
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D31 Καλόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D32 Καλόηθες νεόπλασμα των μηνίγγων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D33 Καλόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D34 Καλόηθες νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D35 Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ενδοκρινών αδένων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Καλοήθη νεοπλάσματα D36 Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά D37 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης της στοματικής κοιλότητας και των οργάνων του πεπτικού
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά D38 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του μέσου ωτός και των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά D39 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των γυναικείων γεννητικών οργάνων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά D40 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των ανδρικών γεννητικών οργάνων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά D41 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά D42 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των μηνίγγων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά D43 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά D44 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των ενδοκρινών αδένων
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά D45 Αληθής πολυκυτταραιμία
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά D46 Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά D47 Άλλα νεοπλάσματα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών
 II Νεοπλάσματα [ C00-D48 ]Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά D48 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Διατροφικές αναιμίες D50 Αναιμία από ανεπάρκεια σιδήρου
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Διατροφικές αναιμίες D51 Αναιμία από ανεπάρκεια βιταμίνης Β12
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Διατροφικές αναιμίες D52 Αναιμία από ανεπάρκεια φυλλικού οξέος
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Διατροφικές αναιμίες D53 Άλλες διατροφικές αναιμίες
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Αιμολυτικές αναιμίες D55 Αναιμία που οφείλεται σε ενζυμικές διαταραχές
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Αιμολυτικές αναιμίες D56 Θαλασσαιμία
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Αιμολυτικές αναιμίες D57 Δρεπανοκυτταρικές διαταραχές
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Αιμολυτικές αναιμίες D58 Άλλες κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Αιμολυτικές αναιμίες D59 Επίκτητη αιμολυτική αναιμία
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Απλαστικές και άλλες αναιμίες D60 Επίκτητη αμιγής απλασία των ερυθροκυττάρων [ερυθροβλαστοπενία]
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Απλαστικές και άλλες αναιμίες D61 Άλλες απλαστικές αναιμίες
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Απλαστικές και άλλες αναιμίες D62 Οξεία μεθαιμορραγική αναιμία
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Απλαστικές και άλλες αναιμίες D63* Αναιμία σε χρόνια νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Απλαστικές και άλλες αναιμίες D64 Άλλες αναιμίες
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Διαταραχές της πήξης του αίματος, πορφύρα και άλλες αιμορραγικές καταστάσεις D65 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [σύνδρομο ινωδόλυσης]
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Διαταραχές της πήξης του αίματος, πορφύρα και άλλες αιμορραγικές καταστάσεις D66 Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα VIII
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Διαταραχές της πήξης του αίματος, πορφύρα και άλλες αιμορραγικές καταστάσεις D67 Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα ΙΧ
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Διαταραχές της πήξης του αίματος, πορφύρα και άλλες αιμορραγικές καταστάσεις D68 Άλλες διαταραχές της πήξης του αίματος
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Διαταραχές της πήξης του αίματος, πορφύρα και άλλες αιμορραγικές καταστάσεις D69 Πορφύρα και άλλες αιμορραγικές καταστάσεις
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων D70 Ακοκκιοκυτταραιμία
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων D71 Λειτουργικές διαταραχές των ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων D72 Άλλες διαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων D73 Νοσήματα του σπλήνα
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων D74 Μεθαιμοσφαιριναιμία
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων D75 Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων D76 Ορισμένα νοσήματα του λεμφοδικτυωτού ιστού και του δικτυοϊστιοκυτταρικού συστήματος
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων D77* Άλλες διαταραχές του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές D80 Ανοσοανεπάρκεια με βλάβες κυρίως των αντισωμάτων
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές D81 Συνδυασμένες ανοσοαναπάρκειες
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές D82 Ανοσοανεπάρκεια σχετιζόμενη με άλλες μείζονες βλάβες
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές D83 Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές D84 Άλλες ανοσοανεπάρκειες
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές D86 Σαρκοείδωση
 III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές [ D50-D89 ]Ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές D89 Άλλες ανοσολογικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα E00 Συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα E01 Διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ιωδίου και συναφείς καταστάσεις
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα E02 Υποκλινικός υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα E03 Άλλες μορφές υποθυρεοειδισμού
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα E04 Άλλες μη τοξικές βρογχοκήλες
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα E05 Θυρεοτοξίκωση [υπερθυρεοειδισμός]
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα E06 Θυρεοειδίτιδα
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα E07 Άλλες διαταραχές του θυρεοειδούς
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Σακχαρώδης διαβήτης E10 Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Σακχαρώδης διαβήτης E11 Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Σακχαρώδης διαβήτης E12 Σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Σακχαρώδης διαβήτης E13 Άλλες μορφές σακχαρώδους διαβήτη
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Σακχαρώδης διαβήτης E14 Μη καθορισμένος σακχαρώδης διαβήτης
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Άλλες διαταραχές της ρύθμισης του μεταβολισμού της γλυκόζης και της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος E15 Μη διαβητικό υπογλυκαιμικό κώμα
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Άλλες διαταραχές της ρύθμισης του μεταβολισμού της γλυκόζης και της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος E16 Άλλες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων E20 Υποπαραθυρεοειδισμός
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων E21 Υπερπαραθυρεοειδισμός και άλλες διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων E22 Υπερλειτουργία της υπόφυσης
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων E23 Υπολειτουργία και άλλες διαταραχές της υπόφυσης
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων E24 Σύνδρομο Cushing
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων E25 Επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων E26 Υπεραλδοστερονισμός
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων E27 Άλλες διαταραχές των επινεφριδίων
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων E28 Δυσλειτουργία των ωοθηκών
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων E29 Δυσλειτουργία των όρχεων
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων E30 Διαταραχές της ήβης, που δεν ταξινομούνται αλλού
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων E31 Πολυαδενική δυσλειτουργία
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων E32 Νοσήματα του θύμου αδένα
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων E34 Άλλες διαταραχές των ενδοκρινών αδένων
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων E35* Διαταραχές των ενδοκρινών αδένων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Υποσιτισμός E40 Kwashiorkor
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Υποσιτισμός E41 Τροφικός μαρασμός
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Υποσιτισμός E42 Μαρασμικό kwashiorkor
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Υποσιτισμός E43 Μη καθορισμένος σοβαρός πρωτεϊνο-ενεργειακός υποσιτισμός
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Υποσιτισμός E44 Μέτριου και ήπιου βαθμού υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Υποσιτισμός E45 Καθυστέρηση της ανάπτυξης ως επακόλουθο υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Υποσιτισμός E46 Μη καθορισμένος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες E50 Ανεπάρκεια βιταμίνης Α
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες E51 Ανεπάρκεια θειαμίνης
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες E52 Ανεπάρκεια νιασίνης [πελλάγρα]
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες E53 Ανεπάρκεια άλλων βιταμινών της ομάδας Β
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες E54 Ανεπάρκεια ασκορβικού οξέος
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες E55 Ανεπάρκεια βιταμίνης D
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες E56 Ανεπάρκειες άλλων βιταμινών
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες E58 Διατροφική ανεπάρκεια ασβεστίου
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες E59 Διατροφική ανεπάρκεια σεληνίου
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες E60 Διατροφική ανεπάρκεια ψευδαργύρου
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες E61 Ανεπάρκεια άλλων διατροφικών συστατικών
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες E63 Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες E64 Όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού και άλλων τροφικών ανεπαρκειών
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Παχυσαρκία και άλλες καταστάσεις υπερσιτισμού E65 Εντοπισμένη παχυσαρκία
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Παχυσαρκία και άλλες καταστάσεις υπερσιτισμού E66 Παχυσαρκία
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Παχυσαρκία και άλλες καταστάσεις υπερσιτισμού E67 Άλλες μορφές υπερσιτισμού
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Παχυσαρκία και άλλες καταστάσεις υπερσιτισμού E68 Όψιμα αποτελέσματα του υπερσιτισμού
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E70 Διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E71 Διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων διακλαδούμενης αλύσου και των λιπαρών οξέων
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E72 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E73 Δυσανεξία στη λακτόζη
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E74 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E75 Διαταραχές μεταβολισμού των σφιγγολιπιδίων και άλλες διαταραχές αποθήκευσης των λιπιδίων
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E76 Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E77 Διαταραχές μεταβολισμού γλυκοπρωτεϊνών
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E78 Διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεινών και άλλες λιπιδαιμίες
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E79 Διαταραχές του μεταβολισμού των πουρινών και πυραμιδινών
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E80 Διαταραχές του μεταβολισμού της πορφυρίνης και χολερυθρίνης
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E83 Διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E84 Κυστική ίνωση
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E85 Αμυλοείδωση
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E86 Ελάττωση του όγκου
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E87 Άλλες διαταραχές των υγρών, των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E88 Άλλες μεταβολικές διαταραχές
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E89 Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές μετά από ιατρικές επεμβάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού
 IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα [ E00-E90 ]Μεταβολικές διαταραχές E90* Διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών F00* Άνοια στη νόσο Alzheimer
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών F01 Αγγειακή άνοια
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών F02* Άνοια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών F03 Άνοια μη καθορισμένη
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών F04 Οργανικό αμνησιακό σύνδρομο, που δεν προκαλείται από οινοπνευματώδη και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών F05 Delirium, που δεν προκαλείται από οινοπνευματώδη και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών F06 Άλλες ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε εγκεφαλική βλάβη και δυσλειτουργία και σε σωματική νόσο
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών F07 Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλονται σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη και δυσλειτουργία
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών F09 Μη καθορισμένη οργανική ή συμπτωματική ψυχική διαταραχή
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών F10 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση οινοπνευματωδών
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών F11 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση οπιοειδών
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών F12 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση κανναβινοειδών
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών F13 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών F14 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση κοκαΐνης
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών F15 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση άλλων διεγερτικών ουσιών, περιλαμβανομένης της καφεΐνης
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών F16 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση ψευδαισθησιογόνων
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών F17 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση καπνού
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών F18 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση πτητικών διαλυτών
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών F19 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες σε πολλαπλή χρήση ουσιών και σε χρήση άλλων ψυχοδραστικών ουσιών
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη δαταραχή και παραληρητικές διαταραχές F20 Σχιζοφρένεια
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη δαταραχή και παραληρητικές διαταραχές F21 Σχιζότυπη διαταραχή
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη δαταραχή και παραληρητικές διαταραχές F22 Χρονίζουσες παραληρητικές διαταραχές
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη δαταραχή και παραληρητικές διαταραχές F23 Οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη δαταραχή και παραληρητικές διαταραχές F24 Επακτή παραληρητική διαταραχή
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη δαταραχή και παραληρητικές διαταραχές F25 Σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη δαταραχή και παραληρητικές διαταραχές F28 Άλλες μη οργανικές ψυχωσικές διαταραχές
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη δαταραχή και παραληρητικές διαταραχές F29 Μη καθορισμένη μη οργανική ψύχωση
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] F30 Μανιακό επεισόδιο
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] F31 Διπολική συναισθηματική διαταραχή
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] F32 Καταθλιπτικό επεισόδιο
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] F33 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] F34 Επίμονες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] F38 Άλλες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] F39 Μη καθορισμένη διαταραχή της διάθεσης [συναισθηματική]
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές F40 Διαταραχές φοβικού άγχους
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές F41 Άλλες αγχώδεις διαταραχές
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές F42 Ιδεοψυχαναγκαστική- διαταραχή
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές F43 Αντίδραση σε έντονο stress και διαταραχές προσαρμογής
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές F44 Διαταραχές αποσυνδετικού [μετατρεπτικού] τύπου
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές F45 Σωματόμορφες διαταραχές
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές F48 Άλλες νευρωσικές διαταραχές
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Σύνδρομα που εκδηλώνονται στη συμπεριφορά και σχετίζονται με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες F50 Διαταραχές στη λήψη τροφής
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Σύνδρομα που εκδηλώνονται στη συμπεριφορά και σχετίζονται με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες F51 Μη οργανικές διαταραχές του ύπνου
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Σύνδρομα που εκδηλώνονται στη συμπεριφορά και σχετίζονται με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες F52 Σεξουαλική δυσλειτουργία, μη προκαλούμενη από οργανική διαταραχή ή νόσο
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Σύνδρομα που εκδηλώνονται στη συμπεριφορά και σχετίζονται με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες F53 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς συνδεόμενες με τη λοχεία, που δεν ταξινομούνται αλλού
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Σύνδρομα που εκδηλώνονται στη συμπεριφορά και σχετίζονται με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες F54 Ψυχολογικοί παράγοντες και παράγοντες της συμπεριφοράς συνδεόμενοι με διαταραχές ή παθήσεις που ταξινομούνται αλλού
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Σύνδρομα που εκδηλώνονται στη συμπεριφορά και σχετίζονται με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες F55 Κατάχρηση ουσιών που δεν προκαλούν εξάρτηση
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Σύνδρομα που εκδηλώνονται στη συμπεριφορά και σχετίζονται με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες F59 Μη καθορισμένα σύνδρομα συμπεριφοράς συνδεόμενα με φυσιολογικές διαταραχές και σωματικούς παράγοντες
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα F60 Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα F61 Μεικτές και άλλες διαταραχές της προσωπικότητας
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα F62 Επιμένουσες μεταβολές της προσωπικότητας, που δε μπορούν να αποδοθούν σε εγκεφαλική βλάβη ή νόσο
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα F63 Διαταραχές των συνηθειών και των ενορμήσεων
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα F64 Διαταραχές της ταυτότητας του φύλου
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα F65 Διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα F66 Ψυχολογικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη σεξουαλική ανάπτυξη και προσανατολισμό
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα F68 Άλλες διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενηλίκου
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα F69 Μη καθορισμένη διαταραχή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενήλικου
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Νοητική καθυστέρηση F70 Ελαφρά νοητική καθυστέρηση
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Νοητική καθυστέρηση F71 Μέτρια νοητική καθυστέρηση
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Νοητική καθυστέρηση F72 Σοβαρή νοητική καθυστέρηση
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Νοητική καθυστέρηση F73 Βαριά νοητική καθυστέρηση
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Νοητική καθυστέρηση F78 Άλλη νοητική καθυστέρηση
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Νοητική καθυστέρηση F79 Μη καθορισμένη νοητική καθυστέρηση
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης F80 Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας (του λόγου)
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης F81 Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης F82 Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή της κινητικής λειτουργίας
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης F83 Μεικτές ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης F84 Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης F88 Άλλες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης F89 Μη καθορισμένη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία F90 Διαταραχές υπερκινητικού τύπου
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία F91 Διαταραχές της διαγωγής
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία F92 Μεικτές διαταραχές της διαγωγής και του συναισθήματος
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία F93 Διαταραχές του συναισθήματος με έναρξη ειδικά στην παιδική ηλικία
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία F94 Διαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας με έναρξη ειδικά στην παιδική και εφηβική ηλικία
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία F95 Διαταραχές που εκδηλώνονται με μυοσπάσματα (τικ)
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία F98 Άλλες διαταραχές της συμπεριφπράς και του συναισθήματος, συνήθως με έναρξη κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία
 V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς [ F00-F99 ]Μη καθορισμένη ψυχική διαταραχή F99 Ψυχική διαταραχή, που δεν καθορίζεται αλλιώς
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος G00 Μικροβιακή μηνιγγίτιδα που δεν ταξινομείται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος G01* Μηνιγγίτιδα σε μικροβιακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος G02* Μηνιγγίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος G03 Μηνιγγίτιδα οφειλόμενη σε άλλα και μη καθορισμένα αίτια
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος G04 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος G05 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος G06 Ενδοκράνιο και ενδονωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος G07* Ενδοκρανιακό και ενδονωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος G08 Ενδοκράνια και ενδονωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος G09 Όψιμα αποτελέσματα των φλεγμονωδών νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα G10 Νόσος του Huntington
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα G11 Κληρονομική αταξία
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα G12 Νωτιαία μυϊκή ατροφία και συναφή σύνδρομα
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα G13* Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές G20 Νόσος του Parkinson
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές G21 Δευτεροπαθής παρκινσονισμός
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές G22* Παρκινσονισμός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές G23 Άλλες εκφυλιστικές παθήσεις των βασικών γαγγλίων
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές G24 Δυστονία
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές G25 Άλλες εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές G26* Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Άλλα εκφυλιστικα νοσήματα του νευρικού συστήματος G30 Νόσος του Alzheimer
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Άλλα εκφυλιστικα νοσήματα του νευρικού συστήματος G31 Άλλα εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Άλλα εκφυλιστικα νοσήματα του νευρικού συστήματος G32* Άλλες εκφυλιστικές διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος G35 Πολλαπλή σκλήρυνση
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος G36 Άλλη οξεία διάχυτη απομυελίνωση
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος G37 Άλλα απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Επεισοδιακές και παροξυσμικές διαταραχές G40 Επιληψία
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Επεισοδιακές και παροξυσμικές διαταραχές G41 Status epilepticus [Επιληπτική κατάσταση]
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Επεισοδιακές και παροξυσμικές διαταραχές G43 Ημικρανία
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Επεισοδιακές και παροξυσμικές διαταραχές G44 Άλλα σύνδρομα κεφαλαλγίας
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Επεισοδιακές και παροξυσμικές διαταραχές G45 Παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και συναφή σύνδρομα
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Επεισοδιακές και παροξυσμικές διαταραχές G46* Αγγειακά σύνδρομα του εγκεφάλου σε αγγειακά νοσήματα του εγκεφάλου
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Επεισοδιακές και παροξυσμικές διαταραχές G47 Διαταραχές ύπνου
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Διαταραχές των νεύρων, των νευρικών ριζών και πλεγμάτων G50 Διαταραχές του τριδύμου νεύρου
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Διαταραχές των νεύρων, των νευρικών ριζών και πλεγμάτων G51 Διαταραχές του προσωπικού νεύρου
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Διαταραχές των νεύρων, των νευρικών ριζών και πλεγμάτων G52 Νοσήματα των άλλων εγκεφαλικών συζυγίων [κρανιακών νεύρων]
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Διαταραχές των νεύρων, των νευρικών ριζών και πλεγμάτων G53* Διαταραχές των κρανιακών νεύρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Διαταραχές των νεύρων, των νευρικών ριζών και πλεγμάτων G54 Διαταραχές των νευρικών ριζών και πλεγμάτων
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Διαταραχές των νεύρων, των νευρικών ριζών και πλεγμάτων G55* Πίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Διαταραχές των νεύρων, των νευρικών ριζών και πλεγμάτων G56 Μονονευροπάθειες του άνω άκρου
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Διαταραχές των νεύρων, των νευρικών ριζών και πλεγμάτων G57 Μονονευροπάθειες του κάτω άκρου
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Διαταραχές των νεύρων, των νευρικών ριζών και πλεγμάτων G58 Άλλες μονονευροπάθειες
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Διαταραχές των νεύρων, των νευρικών ριζών και πλεγμάτων G59* Μονονευροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Πολυνευροπάθειες και άλλες διαταραχές του περιφερικού νευρικού συστήματος G60 Κληρονομική και ιδιοπαθής νευροπάθεια
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Πολυνευροπάθειες και άλλες διαταραχές του περιφερικού νευρικού συστήματος G61 Φλεγμονώδης πολυνευροπάθεια
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Πολυνευροπάθειες και άλλες διαταραχές του περιφερικού νευρικού συστήματος G62 Άλλες πολυνευροπάθειες
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Πολυνευροπάθειες και άλλες διαταραχές του περιφερικού νευρικού συστήματος G63 Πολυνευροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Πολυνευροπάθειες και άλλες διαταραχές του περιφερικού νευρικού συστήματος G64 Άλλες διαταραχές του περιφερικού νευρικού συστήματος
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Παθήσεις της νευρομυϊκής σύναψης και των μυών G70 Βαρεία μυασθένεια και άλλες νευρομυϊκές διαταραχές
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Παθήσεις της νευρομυϊκής σύναψης και των μυών G71 Πρωτοπαθείς διαταραχές των μυών
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Παθήσεις της νευρομυϊκής σύναψης και των μυών G72 Άλλες μυοπάθειες
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Παθήσεις της νευρομυϊκής σύναψης και των μυών G73* Διαταραχές της νευρομυικής σύναψης και των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Εγκεφαλική παράλυση και άλλα παραλυτικά σύνδρομα G80 Εγκεφαλική παράλυση
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Εγκεφαλική παράλυση και άλλα παραλυτικά σύνδρομα G81 Ημιπληγία
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Εγκεφαλική παράλυση και άλλα παραλυτικά σύνδρομα G82 Παραπληγία και τετραπληγία
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Εγκεφαλική παράλυση και άλλα παραλυτικά σύνδρομα G83 Αλλα παραλυτικά σύνδρομα
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος G90 Διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος G91 Υδροκέφαλος
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος G92 Τοξική εγκεφαλοπάθεια
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος G93 Άλλες διαταραχές του εγκεφάλου
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος G94* Άλλες εγκεφαλικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος G95 Άλλα νοσήματα του νωτιαίου μυελού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος G96 Άλλες διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος G97 Διαταραχές του νευρικού συστήματος που οφείλονται σε ιατρικές πράξεις και δεν ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος G98 Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού
 VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος [ G00-G99 ]Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος G99* Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές των βλεφάρων, της δακρυικής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου H00 Κριθή και χαλάζιο
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές των βλεφάρων, της δακρυικής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου H01 Άλλη φλεγμονή των βλεφάρων
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές των βλεφάρων, της δακρυικής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου H02 Άλλες διαταραχές των βλεφάρων
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές των βλεφάρων, της δακρυικής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου H03* Διαταραχές των βλεφάρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές των βλεφάρων, της δακρυικής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου H04 Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές των βλεφάρων, της δακρυικής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου H05 Διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές των βλεφάρων, της δακρυικής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου H06* Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος και του οφθαλμικού κόγχου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του επιπεφυκότα H10 Επιπεφυκίτιδα
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του επιπεφυκότα H11 Άλλες διαταραχές του επιπεφυκότα
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του επιπεφυκότα H13* Διαταραχές του επιπεφυκότα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος H15 Διαταραχές του σκληρού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος H16 Κερατίτιδα
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος H17 Ουλές και θόλωση του κερατοειδούς
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος H18 Άλλες διαταραχές του κερατοειδούς
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος H19* Διαταραχές του σκληρού και του κερατοειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος H20 Ιριδοκυκλίτιδα
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος H21 Άλλες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος H22* Διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του φακού H25 Γεροντικός καταρράκτης
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του φακού H26 Άλλα είδη καταρράκτη
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του φακού H27 Άλλες διαταραχές του φακού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του φακού H28* Καταρράκτης και άλλες διαταραχές του φακού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς H30 Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς H31 Άλλες διαταραχές του χοριοειδούς
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς H32* Χοριοαμφιβληστροειδικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς H33 Αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδούς και ρωγμές
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς H34 Αγγειακές αποφράξεις του αμφιβληστροειδούς
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς H35 Άλλες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς H36* Διαταραχές του αμφιβληστροειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Γλαύκωμα H40 Γλαύκωμα
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Γλαύκωμα H42* Γλαύκωμα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού H43 Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού H44 Διαταραχές του βολβού του οφθαλμού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού H45* Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών H46 Οπτική νευρίτιδα
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών H47 Άλλες διαταραχές του οπτικού 2ου νεύρου και των οπτικών οδών
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών H48* Διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές των οφθαλμικών μυών, των οφθαλμικών κινήσεων, της προσαρμογής και της διάθλασης H49 Παραλυτικός στραβισμός
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές των οφθαλμικών μυών, των οφθαλμικών κινήσεων, της προσαρμογής και της διάθλασης H50 Άλλος στραβισμός
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές των οφθαλμικών μυών, των οφθαλμικών κινήσεων, της προσαρμογής και της διάθλασης H51 Άλλες διαταραχές της διοφθάλμου κινητικότητας
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Διαταραχές των οφθαλμικών μυών, των οφθαλμικών κινήσεων, της προσαρμογής και της διάθλασης H52 Διαταραχές της διάθλασης και της προσαρμογής
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Οπτικές διαταραχές και τύφλωση H53 Οπτικές διαταραχές
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Οπτικές διαταραχές και τύφλωση H54 Τύφλωση και ελαττωμένη όραση
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του H55 Νυσταγμός και άλλες ανώμαλες κινήσεις των οφθαλμών
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του H57 Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του H58* Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του [ H00-H59 ]Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του H59 Μετεγχειρητικές διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, που δεν ταξινομούνται αλλού
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του έξω ωτός H60 Ωτίτιδα εξωτερική
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του έξω ωτός H61 Άλλες διαταραχές του έξω ωτός
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του έξω ωτός H62* Διαταραχές του έξω ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης H65 Μη πυώδης μέση ωτίτιδα
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης H66 Πυώδης και μη καθορισμένη μέση ωτίτιδα
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης H67* Μέση ωτίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης H68 Ευσταχιανή σαλπιγγίτιδα και απόφραξη της ευσταχιανής σάλπιγγας
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης H69 Άλλες διαταραχές της ευσταχιανής σάλπιγγας
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης H70 Μαστοειδίτιδα και συγγενείς καταστάσεις
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης H71 Χολοστεάτωμα του μέσου ωτός
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης H72 Διάτρηση του τυμπανικού υμένα
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης H73 Άλλες διαταραχές του τυμπανικού υμένα
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης H74 Άλλες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης H75* Άλλες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του έσω ωτός H80 Ωτοσκλήρυνση
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του έσω ωτός H81 Διαταραχές της αιθουσαίας λειτουργίας
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του έσω ωτός H82* Σύνδρομα ιλίγγου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Νοσήματα του έσω ωτός H83 Άλλα νοσήματα του έσω ωτός
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Άλλες διαταραχές του ωτός H90 Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακού τύπου
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Άλλες διαταραχές του ωτός H91 Άλλες περιπτώσεις απώλειας ακοής
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Άλλες διαταραχές του ωτός H92 Ωταλγία και ωτικό έκκριμα
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Άλλες διαταραχές του ωτός H93 Άλλες διαταραχές του ωτός, που δεν ταξινομούνται αλλού
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Άλλες διαταραχές του ωτός H94* Άλλες διαταραχές του ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης [ H60-H95 ]Άλλες διαταραχές του ωτός H95 Μετεγχειρητικές διαταραχές του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, που δεν ταξινομούνται αλλού
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Οξύς ρευματικός πυρετός I00 Ρευματικός πυρετός χωρίς να αναφέρεται συμμετοχή της καρδιάς
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Οξύς ρευματικός πυρετός I01 Ρευματικός πυρετός με καρδιακή συμμετοχή
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Οξύς ρευματικός πυρετός I02 Ρευματική χορεία
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Χρόνιες ρευματικές καρδιοπάθειες I05 Ρευματικά νοσήματα της μιτροειδούς βαλβίδας
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Χρόνιες ρευματικές καρδιοπάθειες I06 Ρευματικά νοσήματα της αορτικής βαλβίδας
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Χρόνιες ρευματικές καρδιοπάθειες I07 Ρευματικά νοσήματα της τριγλώχινας βαλβίδας
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Χρόνιες ρευματικές καρδιοπάθειες I08 Πολυβαλβιδοπάθειες
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Χρόνιες ρευματικές καρδιοπάθειες I09 Άλλα ρευματικά καρδιακά νοσήματα
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Υπερτασικά νοσήματα I10 Ιδιοπαθής (πρωτοπαθής) υπέρταση
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Υπερτασικά νοσήματα I11 Υπερτασική καρδιοπάθεια
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Υπερτασικά νοσήματα I12 Υπερτασική νεφροπάθεια
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Υπερτασικά νοσήματα I13 Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Υπερτασικά νοσήματα I15 Δευτεροπαθής υπέρταση
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Ισχαιμικές καρδιοπάθειες I20 Στηθάγχη
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Ισχαιμικές καρδιοπάθειες I21 Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Ισχαιμικές καρδιοπάθειες I22 Επακόλουθο έμφραγμα του μυοκαρδίου
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Ισχαιμικές καρδιοπάθειες I23 Ορισμένες τρέχουσες επιπλοκές μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Ισχαιμικές καρδιοπάθειες I24 Άλλες οξείες ισχαιμικές καρδιοπάθειες
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Ισχαιμικές καρδιοπάθειες I25 Χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Πνευμονική καρδιοπάθεια και νοσήματα της πνευμονικής κυκλοφορίας I26 Πνευμονική εμβολή
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Πνευμονική καρδιοπάθεια και νοσήματα της πνευμονικής κυκλοφορίας I27 Άλλες πνευμονικές καρδιοπάθειες
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Πνευμονική καρδιοπάθεια και νοσήματα της πνευμονικής κυκλοφορίας I28 Άλλα νοσήματα των πνευμονικών αγγείων
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I30 Οξεία περικαρδίτιδα
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I31 Άλλα νοσήματα του περικαρδίου
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I32* Περικαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I33 Οξεία και υποξεία ενδοκαρδίτιδα
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I34 Μη ρευματικές διαταραχές της μιτροειδούς βαλβίδας
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I35 Μη ρευματικές διαταραχές της αορτικής βαλβίδας
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I36 Μη ρευματικές διαταραχές της τριγλώχινας βαλβίδας
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I37 Νοσήματα της πνευμονικής βαλβίδας
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I38 Ενδοκαρδίτιδα, με προσβολή μη καθορισμένης βαλβίδας
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I39* Ενδοκαρδίτιδα και διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I40 Οξεία μυοκαρδίτιδα
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I41* Μυοκαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I42 Μυοκαρδιοπάθειες
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I43* Mυοκαρδιοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I44 Κολποκοιλιακός και αποκλεισμός αριστερού σκέλους
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I45 Άλλες διαταραχές της αγωγιμότητας
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I46 Καρδιακή ανακοπή
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I47 Παροξυσμική ταχυκαρδία
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I48 Κολπική μαρμαρυγή και πτερυγισμός
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I49 Άλλες καρδιακές αρρυθμίες
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I50 Καρδιακή ανεπάρκεια
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I51 Επιπλοκές και ασαφείς περιγραφές καρδιοπάθειας
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I52* Άλλες καρδιακές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων I60 Υπαραχνοειδής αιμορραγία
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων I61 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων I62 Άλλη μη τραυματική ενδοκρανιακή αιμορραγία
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων I63 Εγκεφαλικό έμφρακτο
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων I64 Εγκεφαλικό επεισόδιο, μη καθορισμένο ως αιμορραγικό ή εμφρακτικό
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων I65 Απόφραξη και στένωση των προεγκεφαλικών αρτηριών, που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό έμφρακτο
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων I66 Απόφραξη και στένωση των εγκεφαλικών αρτηριών, που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό έμφρακτο
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων I67 Άλλα νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων I68* Διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων I69 Όψιμα αποτελέσματα των παθήσεων των εγκεφαλικών αγγείων
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών I70 Αθηροσκλήρωση
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών I71 Αορτικό ανεύρυσμα και διαχωρισμός αορτής
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών I72 Άλλο ανεύρυσμα
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών I73 Άλλες περιφερικές αγγειοπάθειες
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών I74 Αρτηριακή εμβολή και θρόμβωση
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών I77 Άλλες διαταραχές των αρτηριών και αρτηριδίων
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών I78 Νοσήματα των τριχοειδών
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών I79* Διαταραχές των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν ταξινομούνται αλλού I80 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν ταξινομούνται αλλού I81 Θρόμβωση πυλαίας φλέβας
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν ταξινομούνται αλλού I82 Άλλη φλεβική εμβολή και θρόμβωση
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν ταξινομούνται αλλού I83 Κιρσοί των κάτω άκρων
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν ταξινομούνται αλλού I84 Αιμορροΐδες
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν ταξινομούνται αλλού I85 Οισοφαγικοί κιρσοί
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν ταξινομούνται αλλού I86 Κιρσώδεις φλέβες άλλων εντοπίσεων
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν ταξινομούνται αλλού I87 Άλλες διαταραχές των φλεβών
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν ταξινομούνται αλλού I88 Μη ειδική λεμφαδενίτιδα
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν ταξινομούνται αλλού I89 Άλλες μη λοιμώδεις διαταραχές των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος I95 Υπόταση
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος I97 Μετεπεμβατικές διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος I98* Άλλες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος [ I00-I99 ]Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος I99 Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος