Σύνολο προγραμματισθέντων

0

Σύνολο πραγματοποιηθέντων

0

Σύνολο μη προσελθόντων

0

Σύνολο ακυρωμένων

0


Ακυρωμένα ραντεβού

Δημιουργία νέου ραντεβού
Τροποποίηση κατάστασης
Εύρεση ραντεβού
Ειδοποίηση ασθενή με SMS

# Ημ.Καταχώρησης Όνομα ασθενή ΑΜΚΑ ασθενή Προγραμματισμένη ημερομηνία Προγραμματισμένη ώρα Είδος ραντεβού Ιατρός Τρέχουσα κατάσταση ραντεβού

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένα ραντεβού