Αγοράστε εξειδικευμένες καρτέλες και ενότητες σύμφωνα με τις ανάγκες του ιατρείου σας .

Γνωρίζουμε ότι κάθε ιατρείο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις γι’αυτό το ΠΣ eppocrates.gr είναι ένα άκρως παραμετροποιήσιμο λογισμικό έτσι ώστε να ανταποκρόνεται στις απαιτητικές ανάγκες όχι μόνο κάθε ειδικότητας αλλά και κάθε ιατρείου .


Εφάπαξ τιμή
Kωδικός εφαρμογής Ονομασία εφαρμογής Χαρακτηριστικά εφαρμογής Τιμή προ Φ.Π.Α Συντελεστής Φ.Π.Α Φ.Π.Α Τιμή με Φ.Π.Α

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εφαρμογές προς αγορά