Ταξινόμηση ανά κατηγορία

Kωδικός πράξης Αποζημίωση
1o 2o 3o 4o ΠΔ Ονομασία ιατρικής πράξης Κατηγορία
010000001138/62ΑγγειοδυναμογραφίαΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
010000002157/1Αγγειογραφία: α) Απλός αιμοδυναμικός έλεγχος με υπερήχουςΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
010000003157/1Αγγειογραφία: β) Αιμοδυναμικός έλεγχος με υπερήχους κατόπιν κοπώσεωςΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
010000006157/2Αιμοδυναμικός - αγγειολογικός έλεγχος συν αρτηριακό υπερηχοαγγειογράφημαΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
010000007157/3Αιμοδυναμικός - αγγειολογικός έλεγχος φλεβικό υπερηχοαγγειογράφημαΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
010000008157/4Πλήρης αιμοδυναμικός αγγειολογικός έλεγχος αρτηριακό και φλεβικό υπερηχοαγγειογράφημαΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
010000009157/5Αρτηριογραφίες (άνευ κόστους υλικών)ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
010000010157/6Θωρακική αορτογραφία αορτικό τόξο κοιλιακή αορτογραφίαΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
010000011157/7Εκλεκτικές αρτηριογραφίεςΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
010000012157/8Περιφερειακές αρτηριογραφίεςΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000001381/8 (ακτι)Σειριοαγγειογραφία ή αρτηριογραφία εγκεφάλουΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000001481/34Αρτηριογραφία περιφερική άκρων διαδερμική. Περιλαμβάνει διαδερμική παρακέντηση με βελόνη της κύριας αρτηρίας του άκρου έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3 ακτινογραφιών για κάθε άκρο. Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξηΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000001581/35Αορτογραφία με καθετήρα μέση έγχυση. Περιλαμβάνει καθετηριασμό της αορτής κατά SELDINGER έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 10-20 ακτινογραφιών ανάλογα με τις ενδείξεις: Αορτικό τόξο μελέτη 4 αγγείων Θωρακική αορτή ή κοιλιακή αορτή (η φθορά καθετήρων ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000001681/36Αορτογραφία κοιλιακής αορτής διαδερμική. Περιλαμβάνει διαδερμική παρακέντηση με βελόνα της κοιλιακής αορτής έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3 ακτινογραφιών (Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξη)ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000001781/37Αρτηριογραφία εσωτερικών οργάνων εκλεκτική. Περιλαμβάνει καθετηριασμό κατά SELDINGER εκλεκτικό καθετηριασμό και έγχυση σκιαγραφικού στην κεντρική αρτηρία του οργάνου που εξετάζεται και λήψη 10-20 ακτινογραφιών.Εδώ υπάγονται εκλεκτική αρτηριογραφία καρωΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
010000018157/9Φλεβογραφίες άνω κοίλης κάτω κοίλης πυλαίας σπληνοπυλαιοφλεβογραφία ενδοστική (άνευ κόστους υλικών)ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
010000019157/10Εκλεκτικές φλεβογραφίεςΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
010000020157/11Περιφερειακές φλεβογραφίεςΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
010000021157/12Λειτουργική φλεβογραφία άκρωνΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000002281/30Φλεβογραφία άκρου: Περιλαμβάνει παρακέντηση με βελόνα μιας φλέβας του άκρου της άνω κοίλης ή της οφθαλμικής φλέβας έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-6 ακτινογραφιών. Για κάθε άκρο (Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξη)ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000002381/31Φλεβογραφία με καθετήρα κάτω κοίλης φλέβας: Περιλαμβάνει καθετηριασμό κατά SELDINGER έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3-5 ακτινογραφιώνΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000002481/32Φλεβογραφία εσωτερικών οργάνων εκλεκτική: Περιλαμβάνει καθετηριασμό κατά SELDINGER της κάτω κοίλης εκλεκτικό καθετηριασμό της κεντρικής φλέβας του οργάνου που εξετάζεται έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-10 ακτινογραφιών. (Η φθορά καθετήρων ... κ.λ.π.).ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
010000025157/13Λεμφογραφίες (εκάστου πλαγίου) άνευ κόστους υλικώνΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000002681/33Λεμφογραφία: Περιλαμβάνει παρακέντηση περιφερειακού λεμφαγγείου βραδεία έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 6-8 ακτινογραφιών (την πρώτη και δεύτερη ημέρα) (η φθορά καθετήρων και φαρμάκων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε άκρο.ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000002765/1.9Ψηφιακή αγγειογραφία λήψης ρενίνης: Κάτω κοίλη φλέβα Αριστερά νεφρική Δεξιά νεφρικήΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000002865/3Καθετηριασμός πρόσθετης αρτηρίας κατά την εκτέλεση ψηφιακής αγγειογραφίαςΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000400165/2.1Αγγειογραφία άνω άκρου δεξιού (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασμού): Αορτικό τόξο Υποκλείδιος αρτηρία Μασχαλιαία αρτηρία Βραχίονος - Κερκιδική αρτηρία - Ωλένια αρτηρία Άκρας χειρός αγγείαΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000400265/2.2Αγγειογραφία άνω άκρου αριστερού (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασμού): Αορτικό τόξο Υποκλείδιος αρτηρία Μασχαλιαία αρτηρία Βραχίονος - Κερκιδική αρτηρία - Ωλένια αρτηρία Άκρας χειρός αγγείαΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000500165/4.5Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία αορτής: α) Ανιούσα Αορτή - Τόξο Θωρακική αορτή Κοιλιακή αορτήΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000500281/40Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία: Πρόκειται για ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 7-8 ακτινογραφιών του οργανισμού που εξετάζεται. Για κάθε όργανο χωριστά. Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξη.ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000500481/41Εκλεκτική ψηφιακή αγγειογραφία: Πρόκειται για αγγειογραφία και επεξεργασία εικόνων με τον ψηφιακό αγγειογράφο (η φθορά καθετήρων οδηγών και άλλων οργάνων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε όργανο χωριστά. Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000500681/38Εμβολισμός αρτηριών εσωτερικών οργάνων εκλεκτικός. Περιλαμβάνει καθετηριαμό κατά SELDINGER εκλεκτικό καθετηριασμό και έγχυση σκιαγραφικού και λήψης ακτινογραφιών παρασκευή και εισαγωγή του υλικού εμβολισμού νέα έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-7 ακτινογρΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000500781/39ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΤΕΝΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ SELDINGER ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΘΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000500881/28Κόστος επιτυχούς αγγειοπλαστικής κάθε μίας στενωτικής βλάβηςΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01000600165/4.1Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία αορτικού τόξου - καρωτίδων: Αορτικό τόξο Δεξιά Καρωτίδα - Διχασμός Αριστερά Καρωτίδα - Διχασμός Σπονδυλικές αρτηρίες Υποκλείδιες αρτηρίεςΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01001200165/1.1Ψηφιακή αγγειογραφία - παναγγειογραφία εγκεφάλου: Αορτικό τόξο Δεξιά έσω καρωτίδα Αριστερά έσω καρωτίδα Δεξιά σπονδυλική αρτηρία Αριστερά σπονδυλική αρτηρίαΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01001400165/1.6Ψηφιακή αγγειογραφία επινεφριδίων: Δεξιά επινεφριδική αρτηρία Αριστερά επινεφριδική αρτηρία Κοιλιακή αορτήΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01001600165/1.4Ψηφιακή αγγειογραφία ήπατος: Κοιλιακή αορτή Δεξιά ηπατική αρτηρία Αριστερά ηπατική αρτηρίαΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01001800165/4.2Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία κάτω άκρων: Κοιλιακή αορτή Λαγόνιες αρτηρίες Μηριαίες αρτηρίες Ιγνιακές αρτηρίες Τριχασμός (πρόσθια οπίσθια κνημιαία μεσόστεο)ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01002200165/2.3Αγγειογραφία λεκάνης (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασμού): Κοιλιακή αορτή Κάτω Λαγόνιες αρτηρίες Μηριαία αρτηρία Ιγνιακή αρτηρία Άκρο πόδιΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01002400165/1.8Ψηφιακή αγγειογραφία λεπτού εντέρου: Κοιλιακή αορτή Άνω μεσεντέριος αρτηρία Κάτω μεσεντέριος αρτηρίαΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01002800165/1.3Ψηφιακή αγγειογραφία νεφρών: Κοιλιακή αορτή Δεξιά νεφρική αρτηρία Αριστερά νεφρική αρτηρίαΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01002800265/4.3Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία νεφρών: α) Κοιλιακή αρτηρία Αριστερή νεφρική αρτηρία Δεξιά νεφρική αρτηρίαΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01003400165/1.7Ψηφιακή αγγειογραφία παχέως εντέρου: Κοιλιακή αρτηρία Άνω μεσεντέριος αρτηρία Κάτω μεσεντέριος αρτηρίαΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01003600165/4.4Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών: Άνω κοίλη φλέβα Αριστερά πνευμονική αρτηρία Δεξιά πνευμονική αρτηρία Πλήρωση καρδιακών κοιλοτήτωνΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01004000165/1.5Ψηφιακή αγγειογραφία σπληνός: Αορτή Σπληνική αρτηρίαΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01004000265/2.4Αγγειογραφία σπληνο - πυελογραφία (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασμού): Σπληνική φλέβα Πυλαία φλέβαΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
01004500165/1.2Ψηφιακή αγγειογραφία τραχήλου: Αορτικό τόξο Κοινές καρωτίδες Σπονδυλική αρτηρία Υποκλείδιες αρτηρίεςΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
020000001157/48Οζονοθεραπεία ενδαρτηριακώςΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000002157/49Υπερηχογράφημα ροής DopplerΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000003157/50ΕργομετρίαΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000004157/51ΑχιλλειογραφίαΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000005157/52Δοκιμασία αντιδραστικής υπεραιμίαςΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000006157/53Προσδιορισμός (ως άνω συσκευή) κυκλοφορίας εξωκρανιακών κλάδων καρωτίδωνΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000008157/54Φωτοπληθυσμογραφία άκρων: α) απλήΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000009157/54Φωτοπληθυσμογραφία άκρων: β) κατόπιν ελέγχου συμπαθητικής δραστηριότηταςΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000010138/51 (ανοσ)Πλήρης πληθυσμογραφία. Στατικοί και δυναμικοί όγκοιΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000011157/55Πληθυσμογραφία δι υδραργυρικού πληθυσμογράφουΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000013157/56Πληθυσμογραφία δι΄ υδραργυρικού πληθυσμογράφου δι΄ αποκλεισμού των φλεβών (φλεβική ροή και χωρητικότητα)ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000014157/57Φωτοπληθυσμογραφία υπερκογχείων αρτηριώνΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000015157/58Μέτρηση πιέσεως δακτύλων: α) απλήΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000016157/58Μέτρηση πιέσεως δακτύλων: β) κατόπιν ελέγχου συμπαθητικής δραστηριότηταςΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000017157/59΄Ελεγχος φλεβικού συστήματος κάτω άκρων δια συσκευής «τσέπης Doppler» απλής κατευθύνσεωςΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000018157/60Μέτρηση πιέσεως πέους κατόπιν ελέγχου συμπαθητικής δραστηριότηταςΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000019157/61Προσδιορισμός αρτηριακής πιέσεως κάτω άκρων σε πολλαπλά επίπεδαΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000020157/62Οζονοθεραπεία εξωτερικήΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000021157/63Θεραπεία αναλγησίας κατόπιν εφαρμογής ηλεκτρικού μηχανήματος (TENS)ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000022157/64Φυσιοθεραπεία Τraining αγγείων Ratrschow και Hurger.ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020000023157/65Αποιδηματική θεραπεία δια ηλεκτρικού μηχανήματος π.χ. Flawtron Angiostrat Vaskulator.ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
020400013157/47Σκληρυντικές ενέσεις για κιρσούς (κατά συνεδρία)ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
03000000281/2Ενδοκοιλοτική θεραπεία του γυναικολογικού καρκίνου δια της μεθόδου της μεταφορτίσεως δια του μηχανήματος SELECTRONΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000003157/22Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτινών Roentgen: α) Επιπολής: πρώτο και δεύτερο πεδίο (πλησιοθεραπεία Chaow 1) έως 100 ΚV. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADSΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000004157/22Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτινών Roentgen: α) Επιπολής : πλείονα πεδία ανεξαρτήτως αριθμού πεδίων (πλησιοθεραπεία Chaow 1) έως 100 ΚV. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADSΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000005157/22Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτινών Roentgen: β) Εν τω βάθει : πρώτο και δεύτερο πεδίο έως 400 KV. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADSΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000006157/22Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτινών Roentgen: β) Εν τω βάθει: πλείονα πεδία ανεξαρτήτως αριθμού πεδίων έως 400 KV. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADSΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000007157/22Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτινών Roentgen: γ) Υπερδυναμική Βητατρόνιο γραμμικός επιταχυντής : πρώτο και δεύτερο πεδίο. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADSΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000008157/22Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτινών Roentgen: γ) Υπερδυναμική Βητατρόνιο γραμμικός επιταχυντής: πλείονα πεδία ανεξαρτήτως αριθμού πεδίων. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADSΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000009157/23Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτίνων γ Καίσιο ή Κοβάλτιο 60. Εκάστη συνεδρία: πρώτο και δεύτερο πεδίο και έως 250 RADSΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000010157/24Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτίνων γ Καίσιο ή Κοβάλτιο 60. Εκάστη συνεδρία: πλείονα πεδία ανεξαρτήτως αριθμού πεδίων και έως 250 RADSΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000013157/25Θεραπεία δια σωματιδιακών ακτινοβολιών Ηλεκτρόνια. (Βητατρόνια γραμμικός επιταχυντής): Πρώτο και δεύτερο πεδίο εκάστη συνεδρία και έως 250 RADSΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000014157/25Θεραπεία δια σωματιδιακών ακτινοβολιών Ηλεκτρόνια. (Βητατρόνια γραμμικός επιταχυντής): πλείονα πεδία ανεξαρτήτως αριθμού πεδίων εκάστη συνεδρία και έως 250 RADSΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000015157/86Εφαρμογή ραδίου (επιφανειακή)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000016157/87Εφαρμογή ραδίου (επιφανειακή) στη Γ θέση και εξ ασθενώνΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000017157/61Αποψίλωση δι ακτινών Roentgen εφ άπαξΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000018157/63Ακτινογραφίες ΚοβαλτίουΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
03000001981/1Ακτινογραφία STATUS -XΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000028ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ-ΟΡΘΟΔΥΝΑΜΙΚΗ(50-300kV)-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000029ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ-ΟΡΘΟΔΥΝΑΜΙΚΗ(50-300kV)-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000030ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000031ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000032ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000033ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000034ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000035ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000036ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ >1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000037ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ >1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000038ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000039ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000040ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ >1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000041ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ >1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000042ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ(IMRT-VMAT)-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000043ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ(IMRT-VMAT)-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000044ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000045ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΓΙΑ ΜΗ ΡΙΖΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000046ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΟΛΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000047ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗ-ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000048ΕΟΠΥΥ 19703/23-04- 2012ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗ-ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΠΗΓΩΝΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000049ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΔΙΑΠΕΡΙΝΕΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΕΛΟΝΩΝ Η ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΤΟN ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000050ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗΣ(ΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΗΣ(ΩΝ) ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Π.Χ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ (MARKER) ΔΟΣΙΜΕΤΡΟΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000051ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ.(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000052ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ HEYMAN ‘Η ΕΦΑΡΜΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ.(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000053ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000054ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΑΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000055ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000056ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AKTINOΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΛΟΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000057ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AKTINOΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 3 −ΔΙΑΣΤΑΤΟΣ (3D) ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ή 3−ΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000058ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AKTINOΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤOΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000059ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΑΠΛΗ ΓΙΑ 2−ΔΙΑΣΤΑΤΟ (2D) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000060ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΓΙΑ 3−ΔΙΑΣΤΑΤΟ (3D) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000061ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 3−ΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (CBCT)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000062ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3−ΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (VIRTUAL SIMULATION). ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000063ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TDF NSD GAP ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΑ ΑΞΟΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΗ −ΙΟΝTΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000064ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΟΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΓΚΟΥ−ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΧΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ. ΑΠΛΟΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ IMRT)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000065ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΑΠΛΟΣ (1 Ή 2 ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΕΔΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000066ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΜΕΣΑΙΟΣ (2 ΜΗ ΑΝΤΙΘΕΤΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΗ−ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΑ (3D) ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000067ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΣΥΝΘΕΤΟΣ (ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟY “Υ” ΜΑΝΔΥΑ ΗΜΙΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΑΞΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΠΛΟΚΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000068ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ( ΟΛΟΣΩΜΑΤΙΚΗ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000069ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΠΛΑΝΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ−ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΠΛΟΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΩΣ 3 ΠΗΓΕΣ/ΡΑΒΔΟΙ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 1 ΕΩΣ 3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000070ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΠΛΑΝΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ−ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΑΙΟΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΥΝ 4 ΕΩΣ 10 ΠΗΓΕΣ/ΡΑΒΔΟΥΣ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 4 ΕΩΣ 10 ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000071ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΠΛΑΝΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ−ΙΣΟΔΟΣΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΓΚΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ 10 ΠΗΓΩΝ/ΡΑΒΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 10 ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000072ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΙΔΙΚΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ (ΠΧ: TLD ΔΙΟΔΟΥΣ IN−VIVO κ.α.)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000073ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΑΠΛΑ (TRAY ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΛΟΚ BOLUS ΑΠΛO MOUTH BITE κ.α.)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000074ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΑ (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΠΛΟΚ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ MOUTH BITE ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΕΣ κ.α.)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000075ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ / ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 1−5 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ−60 ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000076ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ / ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 1−5 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ−ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ή/ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000077ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΩΝ MARKERS 1−5 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000078ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΟΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ (ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ IMRT ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000079ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΟΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΟΣ (ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ Ή ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΙΜRΤ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΌ 2 ΤΟΞΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΙΣΟΚΕΝΤΡΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000080ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΈΝΑ Ή ΔΥΟ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ‘Η ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000081ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΈΝΑ Ή ΔΥΟ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ 10 MVΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000082ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 Ή 2 ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 10 MVΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000083ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 ΖΕΥΓΗ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Ή ΔΥΟ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ Ή/ΚΑΙ ΔΕΣΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ 10 MV/MeVΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000084ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 ΖΕΥΓΗ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Ή ΔΥΟ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ Ή/ΚΑΙ ΔΕΣΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 10 MV/MeVΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000085ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ή 3 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000086ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ή 3 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ Ή/ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ 10 MV/MeVΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000087ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ή 3 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ Ή/ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 10 MV/MeVΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000088ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ / ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 6−10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ή/ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000089ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ή/ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000090ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000091ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΠΛΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000092ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΜ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000093ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ IMRT / ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ IMRT)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000094ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ−Χ 3−ΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000095ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ (ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ Ή ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ IMRT ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 1 ΤΟΞΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 1 ΙΣΟΚΕΝΤΡΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000096ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000097ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Kv−Kv Kv−MVΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000098ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΩΝ MARKERS 6−10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000099ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΩΝ MARKERS ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000100ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000101ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 ΖΕΥΓΗ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Ή ΔΥΟ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000102ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012* ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 4 CM Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000103ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012* ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 4 CM)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000104ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012* ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΑ 5 Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000105ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012* ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000106ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012* ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΟΥΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000107ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ ΑΠΛΗ (ΜΙΑ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ/ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000108ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ. ΜΕΣΑΙΑ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΩΣ ΔΕΚΑ ΠΗΓΕΣ/ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000109ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΗΓΩΝ/ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ) ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000110ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ ΑΠΛΗ (ΜΙΑ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ/ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000111ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΩΣ ΔΕΚΑ ΠΗΓΕΣ/ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000112ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΗΓΩΝ/ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ) ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000113ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 1 −3 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000114ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 4−10 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000115ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 10 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000116ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000117ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012* ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΟΛΟΣΩΜΑΤΙΚΗΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000118ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ/Ή ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ (Π.Χ. ΧΕΙΛΟΣ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ/−ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ/−ΩΝ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000119ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ/−ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ/−ΩΝ ΠΡΩΤΑ 30 ΛΕΠΤΑ (ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Ή ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000120ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ/−ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ/−ΩΝ ΚΆΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 15 ΛΕΠΤΑ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Ή ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
030000121ΦΕΚ Β 2408/31- 08-2012ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΦΩΣ)ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
040000003138/28Μέτρηση οστικής πυκνότητας με απορρόφηση μονο-ενεργειακής δέσμης (ΜΟΠ)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000004138/29Μέτρηση οστικής πυκνότητας με διπλή φωτονιακή απορροφησιομέτρηση (D.P.Α.) (ΜΟΠ)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000005157/5Ακτινογραφία απλή ήπατοςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000008157/6Τομογραφία εκάστη τομή - απλή (Κλασική): α) ΘώρακοςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000009157/6Τομογραφία εκάστη τομή- απλή (Κλασική): β) ΝεφρώνΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000010157/6Τομογραφία εκάστη τομή- απλή (Κλασική): γ) ΚρανίουΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000015157/48Λοιπές Τομογραφίες εκάστη τομή- απλή (Κλασική)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000016157/7Βρογχογραφία εκάστης ακτινογραφίας και θέσεωςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000017157/8Ακτινογραφία κοιλίαςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000020157/10Μαστογραφία (ακτινογραφία εκάστου μαστού Face+Profile)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000023157/11Ακτινογραφίες λοξές καρδίας κάθε προβολήΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000024157/12Γυναικογραφία (εμφύσεως αερίου)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000025157/12Γυναικογραφία (εμφύσεως αερίου): εκάστη επί πλέον ακτινογραφία λεκάνηςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000026157/15Σαλπιγγογραφία μετ επεμβάσεως και άνευ φαρμάκουΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000027157/4Υστεροσαλπιγγογραφία εκτός αμοιβής ακτινολόγουΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000029157/18Θερμογραφία 6 λήψεων (1 Face και 2 λοξές για κάθε μαστό)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000030157/19Ξηρογραφία μαστού (απαραιτήτως δι ειδικού Μαστογράφου και Ξηρογράφου) δύο λήψεις για κάθε μαστόΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000031157/20Ξηρογραφίες διαφόρων οργάνων και ξηροτομογραφίες (αν χρειασθεί) αριθμός λήψεων ο αναγραφόμενος στο παραπεμπτικό σημείωμα εκάστηΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000032157/21Ξηρογραφία Low Dose Teschnicue εκάστη λήψηΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000033157/26Ακτινοσκόπηση θώρακα (πνευμόνων και καρδίας)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000034157/27Ακτινοσκόπηση υποχονδρίων (ήπατος)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000035157/35Ακτινοσκόπηση και Ακτινογραφία πνευμόνωνΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000036157/36Τηλεακτινογραφία καρδίαςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000037157/44Ακτινογραφία της κατά γόνυ αρθρώσεως (Profile)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000038157/70 (χειρ)Οπισθοπεριτοναϊκή εμφύσηση μετά μιάς ακτινογραφίαςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000039157/70 (χειρ)Οπισθοπεριτοναϊκή εμφύσηση μετά μιάς ακτινογραφίας (Για κάθε ακτινογραφία επί πλέον)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000040157/71 (χειρ)Πνευμονοπεριτόναιο μετά μιας ακτινογραφίαςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000041157/71 (χειρ)Πνευμονοπεριτόναιο μετά μιας ακτινογραφίας (Για κάθε ακτινογραφία επί πλέον)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000042157/46Σαλπιγγογραφία άνευ επεμβάσεως άνευ φαρμάκουΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000043157/47Ακτινογραφία εγκύμονος μήτραςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000044157/49Εκάστη ακτινογραφία δια φορητού μηχανήματος κατ οίκον (εκτός των εξόδων μεταφοράς)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000045157/51Ταλαντογράφημα έκαστονΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000046157/52Λεμφαγγειογραφία αριθ. φιλμς 5 χρωστική ουσία ιωδιούχος λιποδιαλυτή ουσίαΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000047157/53Λαρυγγογραφία πλέον αξία φαρμάκουΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000048157/56Ακτινογραφία έκαστη συνεδρίαΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000049157/57Ακτινογραφία επιπολής εκάστη συνεδρίαΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000005081/2ΑεροεγκεφαλογραφίαΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000005181/4ΙωδιοκοιλιογραφίαΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000005281/6Νάρκωση κατά την εκτέλεση αξονικής ηλεκτρονικής τομογραφίας (Κεφαλής ή ολόσωμης)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000005781/12Μυελογραφία: α) Οσφυονωτιαία παρακέντησηΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000005981/13Μυελογραφία: β) Ακτινοσκόπηση και 4 ακτινογραφίες (Αξία σκιαγραφικού βάσει αποδείξεων)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000006181/14Παρακέντηση υπό αξονικό τομογράφοΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000006281/15Κυτταρολογική εξέτασηΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000006381/16Ακτινολογική μελέτη μετά τη βηματοδότηση (Τηλακτινογραφία καρδίας FACE και PROFIL)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000006981/17, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία: Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά εγκέφαλος και μήνιγγες) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000007081/18, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία: Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά μόρια προσώπου υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000007181/19, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία: Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες καρδιαγγειακός σχηματισμός πύλες μεσοθωράκιο υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000007281/20, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία: Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ χολεοφόρο σύστημα πάγκρεας σπλήνας) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000007381/21, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία: Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί ουρητήρες μεγάλα αγγεία κοιλίας οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000007481/22, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία: Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου έσω γεννητικά όργανα γυναίκας προστάτης ουροδόχος κύστη) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000007581/23, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία: Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική (περιλαμβάνονται: οστά δίσκοι νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες νωτιαίες ρίζες παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000007681/23, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία: Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: θωρακική (περιλαμβάνονται: οστά δίσκοι νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες νωτιαίες ρίζες παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000007781/23, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία: Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή (περιλαμβάνονται: οστά δίσκοι νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες νωτιαίες ρίζες παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000007881/24, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία: Άκρα κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000007981/25Αξονική Τομογραφία: Στις περιπτώσεις που χορηγείται από το στόμα σκιαγραφικό του εντέρου επιπλέον (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000008081/26Αξονική Τομογραφία: Στις περιπτώσεις που χορηγείται ιωδιούχο σκιαγραφικό ενδοφλέβια επιπλέον (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000008181/27Αξονική Τομογραφία: Στις περιπτώσεις που γίνεται καθετηριασμός ή παρακέντηση (πλην της φλεβοκέντησης) π.χ. καθετηριασμός ουροδόχου κύστης για εισαγωγή σκιαγραφικού ή και αέρα οσφυονωτιαία παρακέντηση για εισαγωγή αέρα για δεξαμενογραφία ή ιωδιούχου σκιαγραφικού για σύγχρονη μυελογραφία κ.λ.π. επιπλέον (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000008281/28Αξονική Τομογραφία: Στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης μη ιοντικού σκιαγραφικού (ενδοφλέβια ή ενδορραχιαΐα) για λόγους ευαισθησίας του ατόμου: δαπάνη του σκιαγραφικού βάσει απόδειξης (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040000092ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011ΦωτομοτογράφημαΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000010281/17, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά εγκέφαλος και μήνιγγες) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000010381/18, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά μόρια προσώπου υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000010481/19, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες καρδιαγγειακός σχηματισμός πύλες μεσοθωράκιο υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000010581/20, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ χολεοφόρο σύστημα πάγκρεας σπλήνας) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000010681/21, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί ουρητήρες μεγάλα αγγεία κοιλίας οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000010781/22, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου έσω γεννητικά όργανα γυναίκας προστάτης ουροδόχος κύστη) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000010881/23, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική (περιλαμβάνονται: οστά δίσκοι νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες νωτιαίες ρίζες παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000010981/23, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: θωρακική (περιλαμβάνονται: οστά δίσκοι νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες νωτιαίες ρίζες παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000011081/23, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή (περιλαμβάνονται: οστά δίσκοι νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες νωτιαίες ρίζες παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000011181/24, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Άκρα κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000011281/17, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά εγκέφαλος και μήνιγγες) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000011381/18, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά μόρια προσώπου υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000011481/19, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες καρδιαγγειακός σχηματισμός πύλες μεσοθωράκιο υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000011581/20, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ χολεοφόρο σύστημα πάγκρεας σπλήνας) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000011681/21, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί ουρητήρες μεγάλα αγγεία κοιλίας οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000011781/22, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου έσω γεννητικά όργανα γυναίκας προστάτης ουροδόχος κύστη) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000011881/23, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική (περιλαμβάνονται: οστά δίσκοι νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες νωτιαίες ρίζες παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000011981/23, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: θωρακική (περιλαμβάνονται: οστά δίσκοι νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες νωτιαίες ρίζες παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000012081/23, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή (περιλαμβάνονται: οστά δίσκοι νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες νωτιαίες ρίζες παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000012181/24, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Άκρα κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000012281/17, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά εγκέφαλος και μήνιγγες) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000012381/18, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά μόρια προσώπου υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000012481/19, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες καρδιαγγειακός σχηματισμός πύλες μεσοθωράκιο υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000012581/20, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ χολεοφόρο σύστημα πάγκρεας σπλήνας) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000012681/21, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί ουρητήρες μεγάλα αγγεία κοιλίας οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000012781/22, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου έσω γεννητικά όργανα γυναίκας προστάτης ουροδόχος κύστη) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000012881/23, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική (περιλαμβάνονται: οστά δίσκοι νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες νωτιαίες ρίζες παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000012981/23, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: θωρακική (περιλαμβάνονται: οστά δίσκοι νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες νωτιαίες ρίζες παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000013081/23, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή (περιλαμβάνονται: οστά δίσκοι νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες νωτιαίες ρίζες παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000013181/24, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Άκρα κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000013281/17, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά εγκέφαλος και μήνιγγες) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000013381/18, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά μόρια προσώπου υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000013481/19, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες καρδιαγγειακός σχηματισμός πύλες μεσοθωράκιο υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000013581/20, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ χολεοφόρο σύστημα πάγκρεας σπλήνας) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000013681/21, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί ουρητήρες μεγάλα αγγεία κοιλίας οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000013781/22, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου έσω γεννητικά όργανα γυναίκας προστάτης ουροδόχος κύστη) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000013881/23, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική (περιλαμβάνονται: οστά δίσκοι νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες νωτιαίες ρίζες παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000013981/23, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: θωρακική (περιλαμβάνονται: οστά δίσκοι νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες νωτιαίες ρίζες παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000014081/23, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή (περιλαμβάνονται: οστά δίσκοι νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες νωτιαίες ρίζες παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04000014181/24, 49976/05-12- 2012Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Άκρα κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040021004157/9Σιελογραφία: α) Για κάθε φύλοΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040021005157/9Σιελογραφία: β) Εκτέλεση τεχνικήςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040021007157/33Ακτινογραφία οδόντωνΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040021008157/34Ακτινογραφία γνάθουΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040021009157/40Ακτινογραφία κρανίου εκάστης θέσεωςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04002101281/5Κεφαλομετρική ακτινογραφία κρανίουΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032001138/7Ακτινογραφία πηχεοκαρπικής άρθρωσης για κάθε προβολήΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032002138/8Ακτινογραφίες αντιβραχίου για κάθε προβολήΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032003138/8Ακτινογραφίες ποδοκνημικής για κάθε προβολήΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032004138/7Ακτινογραφία πηχεοκαρπικής άρθρωσης για κάθε πλήρη εξέταση με δύο ακτινογραφίες FACE & PROFIL για κάθε πλάγιοΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032005138/8Ακτινογραφίες αντιβραχίου για κάθε πλήρη εξέταση με δύο ακτινογραφίες FACE & PROFIL για κάθε πλάγιοΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032006138/8Ακτινογραφίες ποδοκνημικής για κάθε πλήρη εξέταση με δύο ακτινογραφίες FACE & PROFIL για κάθε πλάγιοΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032007157/1Ακτινογραφία θωρακικής μοίρας - σπονδυλικής στήλης (ΘΜΣΣ)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032008157/2Ακτινογραφία οσφυϊκής ή αυχενικής μοίρας - σπονδυλικής στήληςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032009157/14Ακτινογραφία αγκώνος ή κατ ώμος αρθρώσεων Face & Profil εκάστη προβολήΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032010157/17Ακτινογραφία βραχιονίωνΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032011157/17Ακτινογραφία μηριαίουΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032012157/17Ακτινογραφία κνήμηςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032013157/17Ακτινογραφία οστών αντιβραχίουΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032014157/39Ακτινογραφία λεκάνης και κατ ισχίον αρθρώσεωνΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032015157/41Ακτινογραφία άκρων χειρών ή ποδών (Face & Profile)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032016157/42Ακτινογραφία άκρων χειρών ή ποδών μόνο μία θέσηΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032017157/43Ακτινογραφία αμφοτέρων των κατά γόνυ αρθρώσεων επί της αυτής πλακός Face συγκριτικήΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040032018157/44Ακτινογραφία της κατά γόνυ αρθρώσεως (Face & Profile)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04003202081/30Αρθρογράφημα γόνατοςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040033001157/37Ακτινογραφία αμφοτέρων των νεφρών και ουρητήρωνΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040033002157/38Ακτινογραφία ουροδόχου κύστεως (απεκκριτική κυστεογραφία)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040033003157/45Πυελογραφία (άνευ του φαρμάκου) εκάστηΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040033005157/50Ενδοβλέβιος πυελογραφία (IVP)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040033006157/55Κυστεογραφική εντόπιση και λήψη ακτινογραφιών κατά μέτωπον και εκ πλαγίουΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040033007157/55Κυστεογραφική εντόπιση και λήψη ακτινογραφιών κατά μέτωπον και εκ πλαγίου: Για κάθε φιλμ επί πλέονΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04003300881/3Ανιούσα ουρηθρογραφίαΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035001138/1Ακτινολογικός έλεγχος οισοφάγου (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση βάριο και 4 λήψεις σε δύο πλάκες)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035002138/2Ακτινολογικός έλεγχος ανωτέρω πεπτικού απλός (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση βάριο 2 λήψεις οισοφάγου σε μία πλάκα 3 λήψεις στομάχου σε ισάριθμες πλάκες και 4 λήψεις ΕΝ SERIE πιλωρού και βολβού σε μία πλάκα)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035004138/3Ακτινολογικός έλεγχος ανωτέρω πεπτικού διπλή σκιαγράφηση (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση βάριο αναβράζοντα κοκκία ή σκόνη 6 λήψεις σε ισάριθμες πλάκες)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035005138/4Βαριούχος υποκλυσμός διπλή σκιαγράφηση (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση βάριο και 9 λήψεις σε ισάριθμες πλάκες)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035007138/5Βαριούχος υποκλυσμός απλός (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση βάριο και 6 λήψεις σε ισάριθμες πλάκες)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035008138/6Εντεροκλυσμός (περιλαμβάνει καθετηριασμό του 12λου ακτινοσκόπηση βάριο και 6 λήψεις σε ισάριθμες πλάκες)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035009157/3Χολοκυστογραφία PEROS τρεις ακτινογραφίες άνευ φαρμάκου εκάστη λήψηΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035010157/4Χολοαγγειογραφία δια τριών φιλμς άνευ φαρμάκου εκάστη λήψηΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035011157/13Ακτινοσκόπηση παχέος εντέρουΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035012157/13Ακτινοσκόπηση παχέος εντέρου: εκάστη ακτινογραφία επί πλέον (έως 2)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035013157/16Ακτινοσκόπηση και 4 ακτινογραφίες κατά σειρά δωδεκαδάκτυλουΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035014157/28Ακτινοσκόπηση στομάχου δωδεκαδάκτυλου (μετά φαρμάκου)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035015157/29Ακτινοσκόπηση και Ακτινογραφία στομάχου δωδεκαδάκτυλουΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035016157/30Ακτινοσκόπηση παχέος εντέρου PEROSΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035017157/31Ακτινοσκόπηση πεπτικού σωλήνος στομάχου και εντέρουΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
040035018157/32Ακτινοσκόπηση του παχέος εντέρου δι΄ υποκλυσμού (μετά φαρμάκου) 450 GRΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04003501981/7Παλίνδρομος δωδεκαδακτυλική χοληδόχο παγκρεατογραφία (ERCP)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04003502281/9Ακτινοσκόπηση και ακτινογραφία (υπονοεί μία ακτινογραφία) στομάχου 12δακτύλουΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04003502381/10Όταν αναγράφονται και άλλες ακτινογραφίες όπως κατά σκιερό εκμαγείο κατά ανάγλυφο εκμαγείο σε θέση TRENDELENBURG οισοφάγου αγκύλης 12δακτύλου κ.λπ. κάθε μία από τις ακτινογραφίες αυτές πρέπει να υπολογίζεται χωριστάΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
04003502481/11Όταν αναγράφεται: 4 ακτινογραφίες κατά σειρά 12δακτύλου (ή οποιουδήποτε άλλου τμήματος του ανωτέρω πεπτικού) θα χρεώνεταιΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
050000002157/1Γενική αναισθησία για μικρές χειρουργικές επεμβάσειςΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000003157/1Περιοχική αναισθησία για μικρές χειρουργικές επεμβάσειςΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000004157/2Γενική αναισθησία για μεσαίες χειρουργικές επεμβάσειςΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000005157/2Περιοχική αναισθησία για μεσαίες χειρουργικές επεμβάσειςΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000006157/3Γενική αναισθησία για μεγάλες χειρουργικές επεμβάσειςΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000007157/3Περιοχική αναισθησία για μεγάλες χειρουργικές επεμβάσειςΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000008157/4Γενική αναισθησία για βαρείες χειρουργικές επεμβάσειςΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000009157/4Περιοχική αναισθησία για βαρείες χειρουργικές επεμβάσειςΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000010157/5Γενική αναισθησία για εξαιρετικά βαρείες χειρουργικές επεμβάσειςΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000011157/5Περιοχική αναισθησία για εξαιρετικά βαρείες χειρουργικές επεμβάσειςΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000012157/6Γενική αναισθησία για εγχειρήσεις τελούμενες δι΄ εξωσωματικής κυκλοφορίαςΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000013157/7Θεραπευτικά μπλόκ νεύρωνΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000017157/8Χειμερία νάρκη ή υποθερμία κατά το πρώτο 24ωροΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000018157/9Χειμερία νάρκη ή υποθερμία για κάθε επόμενο εικοσιτετράωρο (24ωρο)ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000019157/10Αναισθησία για μεταμόσχευση νεφρούΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000020157/11Αναισθησία για μεταμόσχευση καρδιάςΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000021157/13Εισαγωγή ενδοτραχειακού σωλήνα επί κωματωδών καταστάσεων επειγουσών περιπτώσεων αποφράξεως ανωτέρω αναπνευστικών οδώνΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000022157/14Προετοιμασία ασθενή για εγχείρηση με παρεντερικές εγχύσεις (αίματος πλάσματος θρεπτικών υγρών κ.λ.π.)ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000023138/21Αναισθησία για διαγνωστική αρθροσκόπησηΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000024138/21Αναισθησία για μερική αρθροσκοπική μηνισκεκτομήΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000025138/42Αμοιβή ναρκώσεως για εκτέλεση ηλεκτροσπασμοθεραπειών (Μόνο σε Νοσ/μεία & Ψυχιατρικές Κλινικές) για κάθε ασθενήΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000028ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011Υπερθερμία: κάθε συνεδρίαΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
050000029ΦΕΚ 3100/2011Υποθερμία για κάθε συνεδρίαΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
060000005ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011Ανοσοθεραπεία για υμενόπτερα κάθε συνεδρίαΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
06000000681/14ΦωτοπηξίαΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
06000000781/12Πρόκληση βλάβης δι΄ ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίαςΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000011157/14Θεραπεία οξυτενών κονδυλωμάτωνΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000014138/24Ηλεκτροπηξία ευρυαγγείωνΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000015157/7Διαθερμοπηξία σπίλου μικρούΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000016157/8Διαθερμοπηξία σπίλου μεγάλουΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000017157/11Βιοψία δέρματος και μυός (οζώδης πολυαρτηρίτης κ.λ.π.)ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000018157/12Ένεση ενδοφλέβια αρσενικούχων σκευασιώνΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000019157/13Θεραπεία τριχοφύτου (όπου δεν ενδείκνυται η ακτινοβολία)ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000020157/15Θεραπεία οξυτενών κονδυλωμάτων εκτεταμένωνΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000021157/18, 157/28, ΦΕΚ 3100/2011Δερμοαντρίδραση νυγμού για κάθε δοκιμασίαΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000022157/20Αυθαιμοθεραπεία κατά συνεδρίαΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000023157/25Θεραπεία μυκητιάσεωςΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000024157/26Θεραπεία υπερτριχώσεως (διάρκεια 30 )ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000025157/27Θεραπεία μυρμηγκιώνΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000026157/29Κρυοθεραπεία εκάστη συνεδρίαΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
06000002715730Εφαρμογή υδροκορτιζόνης επί οφιοειδούς γυροειδούς αλωπεκίας για κάθε συνεδρίαΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000028157/31Θεραπεία ψωριάσεως με τη μέθοδο PUVA (Πρωταρχική δοκιμασία δρχ. 2.820 συν 24 συνεδρίες προς 1.010 δρχ. εκάστη)ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000033ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011Δερμοαντίδραση για υμενόπτεραΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000034ΦΕΚ 3100/2011Δερμοαντίδραση νυγμού για τη συνήθη σειρά των 30-50 δοκιμασιώνΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
060000035ΦΕΚ 3100/2011Αποτρίχωση με ηλεκτρόλυση μετά από ιατρική γνωμάτευσηΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
070016001157/4Παρακέντηση ήπατος για ιστολογική εξέτασηΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070030003138/10Μανομετρία φάρυγγα - οισοφάγουΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070030004138/11Διαστολή οισοφάγου με κηρία ανά συνεδρίαΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070030006138/123ωρη ΡΗ μετρία οισοφάγουΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070030007Γ32/10123/18- 03-03, ΦΕΚ 3100/2011Ενδοσκόπηση οισοφάγου. ΑπλήΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070030008Γ32/10123/18- 03-03, ΦΕΚ 3100/2011Ενδοσκόπηση οισοφάγου. Λήψη βιοψιώνΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070034001Γ32/10123/18- 03-03, ΦΕΚ 3100/2011Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου μέχρι το τυφλό (ειλεοτυφλική βαλβίδα) με εύκαμπτο ενδοσκόπιο (Κολονοσκόπηση). ΑπλήΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070034007157/8Φαρμακευτική θεραπεία εσωτερικών αιμοροΐδων (δια σκληρυντικών ενέσεων)ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070034008157/9Ηλεκτροπηξία πολυπόδων του ορθούΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
07003401081/1Κολονοσκόπηση ή ενδοσκόπηση έως σπληνικής καμπήςΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
07003401181/2Κολονοσκόπηση πλήρης ή ολικήΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070034012157/22 (αφρο)Συντηρητική θεραπεία ραγάδος του δακτυλίουΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070034015Γ32/10123/18- 03-03, ΦΕΚ 3100/2011Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου μέχρι το τυφλό (ειλεοτυφλική βαλβίδα) με εύκαμπτο ενδοσκόπιο και λήψη βιοψιών (Κολονοσκόπηση)ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070034018Γ32/10123/18- 03-03, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011Ορθοσιγμοειδοσκόπηση με ορθοσκόπιο μίας χρήσηςΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070034019Γ32/10123/18- 03-03, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011Ορθοσιγμοειδοσκόπηση με ορθοσκόπιο μίας χρήσης και λήψη υλικού για ιστολογική εξέτασηΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070034021ΦΕΚ 3100/2011Ενδοσκόπιση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι της σπληνικής καμπής. ΑπλήΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070034022ΦΕΚ 3100/2011Ενδοσκόπιση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι της σπληνικής καμπής. Λήψη βιοψιώνΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070034023ΦΕΚ 3100/2011Ενδοσκόπιση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι της σπληνικής καμπής. Αφαίρεση πολυπόδωνΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070034024ΦΕΚ 3100/2011Ενδοσκόπιση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι του τυφλού. Αφαίρεση ΠολυπόδωνΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070044006138/13Βασική γαστρική έκκρισηΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070044007138/14Μέγιστη γαστρική έκκρισηΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070044008157/2Καθετηριασμός και πλύση στομάχουΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070044009157/3Χρονικός καθετηριασμός του δωδεκαδάκτυλου για διαγνωστικό σκοπόΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070044010157/1, Γ32/10123/18- 03-03, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011Ενδοσκόπηση στομάχου (Γαστροσκόπηση - γαστροφωτογράφηση): συμπεριλαμβάνεται η ενδοσκόπηση οισοφάγουΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070044012Γ32/10123/18- 03-03, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011Δωδεκαδακτυλοσκόπηση: συμπεριλαμβάνονται οι ενδοσκόπιση οισοφάγου και ενδοσκόπηση στομάχουΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070044013Γ32/10123/18- 03-03, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011Δωδεκαδακτυλοσκόπηση με λήψη υλικού για ιστολογική εξέταση: συμπεριλαμβάνονται οι ενδοσκόπιση οισοφάγου και ενδοσκόπηση στομάχουΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070044015ΦΕΚ 3100/2011Ενδοσκόπιση ανωτέρω πεπτικού. ΑπλήΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
070044016ΦΕΚ 3100/2011Ενδοσκόπιση ανωτέρω πεπτικού. Λήψη βιοψιώνΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
080000015157/12Εμβολιασμός μεμονωμένος στο ιατρείοΓΕΝΙΚΑ
080000016157/13Ομαδικός εμβολιασμός κατόπιν συμφωνίας για κάθε άτομο επί πλέον εν τη αυτή οικίαΓΕΝΙΚΑ
080000017157/14Υποδόρειος ή ενδομυϊκή ένεση φαρμάκων για κάθε ένεση στο ιατρείοΓΕΝΙΚΑ
080000018157/14Υποδόρειος ή ενδομυϊκή ένεση φαρμάκων για κάθε ένεση στο σπίτιΓΕΝΙΚΑ
080000019157/15Εισαγωγή οισοφαγίου σωλήνος συνυπολογιζομένης της εξετάσεωςΓΕΝΙΚΑ
080000020157/25Πλύση στομάχουΓΕΝΙΚΑ
080000021157/16Ένεση ορούΓΕΝΙΚΑ
08000002481/1Ασκός αίματοςΓΕΝΙΚΑ
080000025157/18Μετάγγιση αίματοςΓΕΝΙΚΑ
080000026157/19Παρακέντηση στέρνουΓΕΝΙΚΑ
080000027157/20Παρακέντηση οσφυονωτιαίου μετά ή άνευ ενέσεωςΓΕΝΙΚΑ
080000028157/21Παρακέντηση δοκιμαστική θώρακοςΓΕΝΙΚΑ
080000029157/22Ενδοφλέβια ένεση στο ΙατρείοΓΕΝΙΚΑ
080000030157/23Ενδοφλέβια ένεση στο σπίτιΓΕΝΙΚΑ
080000031157/24Ένεση ενδορραχιαίαΓΕΝΙΚΑ
080000032157/26Καθετηριασμός κύστεωςΓΕΝΙΚΑ
080000033157/27Διασωλήνωση λάρυγγοςΓΕΝΙΚΑ
080000035157/29Βασικός μεταβολισμόςΓΕΝΙΚΑ
080000036157/30Προσδιορισμός ειδικής δυναμικής ενεργείας του λευκώματος (5-6) λήψεις Βασικού Μεταβολισμού.ΓΕΝΙΚΑ
08000003881/26Ενδοραχιαίες εγχύσειςΓΕΝΙΚΑ
080000049ΠΔ187/05Αποθεραπεία και αποκατάσταση (ημερήσιο ειδικό νοσήλιο για εξωτερικούς ασθενείς)ΓΕΝΙΚΑ
080000054ΠΔ187/05 ΦΕΚ231/Α/05Παραμονή-ημερήσια φροντίδα 8 ωρώνΓΕΝΙΚΑ
080000055ΠΔ187/05 ΦΕΚ231/Α/05Παραμονή-ημερήσια φροντίδα ανω των 8 ωρώνΓΕΝΙΚΑ
080000056ΕΟΠΥΥ 5/6/2012ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑΓΕΝΙΚΑ
080000057ΕΟΠΥΥ 5/6/2012ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΣΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑΓΕΝΙΚΑ
080000058ΕΟΠΥΥ 5/6/2012ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΨΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑΓΕΝΙΚΑ
080000059ΕΟΠΥΥ 5/6/2012ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑΓΕΝΙΚΑ
080000060ΕΟΠΥΥ 5/6/2012ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑΓΕΝΙΚΑ
080000061ΕΟΠΥΥ 5/6/2012ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑΓΕΝΙΚΑ
080000062ΕΟΠΥΥ 5/6/2012ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑΓΕΝΙΚΑ
080000063ΕΟΠΥΥ 5/6/2012ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑΓΕΝΙΚΑ
080000064ΦΕΚ 2115/Β/14- 10-2008ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΗΛΙΟ Γ ΘΕΣΗΣΓΕΝΙΚΑ
080000065ΕΟΠΥΥ 5/6/2012ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑΓΕΝΙΚΑ
080000066ΕΟΠΥΥ 5/6/2012ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΟΦΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑΓΕΝΙΚΑ
080000067ΕΟΠΥΥ 5/6/2012ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑΓΕΝΙΚΑ
080000068ΕΟΠΥΥ 5/6/2012ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑΓΕΝΙΚΑ
080000069ΕΟΠΥΥ 5/6/2012ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ > 5 ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑΓΕΝΙΚΑ
080000070ΦΕΚ Β 485/19- 04-021 ΩΡΑ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣΓΕΝΙΚΑ
080000071ΦΕΚ Β 485/19- 04-022 ΩΡΕΣ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣΓΕΝΙΚΑ
080000072ΦΕΚ Β 485/19- 04-023 ΩΡΕΣ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣΓΕΝΙΚΑ
080000073ΦΕΚ Β 485/19- 04-024 ΩΡΕΣ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣΓΕΝΙΚΑ
080000074ΦΕΚ Β 485/2002ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑ 8ΩΡΟΓΕΝΙΚΑ
100000002427/6Κολποσκόπηση απλήΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
100000003427/6Κολποσκόπηση απλή: εάν συνδυασθεί με βιοψίαΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
100000004427/6Κολποσκόπηση απλή: απλή καταστροφή ιστού: όπως στην κρυοπηξία ή καυτηρίαση επαυξημένη στο διπλάσιο.ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
10000000681/8Κρυοπηξία τραχήλου μήτραςΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
100000007157/1Κολπική πλύση και καυτηρίαση τραχήλου μήτραςΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
100000008157/2Ηλεκτροπηξία - διαθερμοπηξία τραχήλου μήτρας ή ουρήθραςΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
100000009157/5Δοκιμαστική παρακέντηση δουγλασίουΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
10000001081/2ΛαπαροσκόπησηΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
100000015ΦΕΚ 3100/2011Καυτηριασμός τραχήλου. Εξάχνωση με laserΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
100000016ΦΕΚ 3100/2011Καυτηριασμός τραχήλου.ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
110000011157/168Αιμολυτικά Test διάφοραΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000001281/13Παρασκευή πλάσματοςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000014138/61Πλασμαφαίρεση (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη 10 φιαλιδίων αλβουμίνης)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000001981/60Σύνθεση αλύσων αιμοσφαιρίνηςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000030138/31MCV ερυθρώνΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000031138/31MCH ερυθρώνΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000032138/31MCHC ερυθρώνΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000037157/203, 157/238, 81/6α-FP (A-fetoprotein)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000038157/235Έγκλειστα αιμοσφαιρίνης Hb-HΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000040157/224Αιμοσφαιρίνη ποσοτικός προσδιορισμός Ηb-A2ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000041157/218Αιμοπεταλικός παράγων 3 (Hadisty Test)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000043157/220Δοκιμασία συσσωρεύσεως αιμοπεταλίων (AGGREGATION)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000048157/221Αιμοπεταλίων μέτρησηΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000049157/222Αιμοσφαιρίνη (Hb)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000050ΦΕΚ 3100/2011Ποσοτική μέτρηση ινωδογώνουΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000005181/20Ποσοτικός προσδιορισμός γλυκόζης-6 φωσφορικής δεϋδρογενάσης (G6PD)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000052157/186Γλυκοζοφωσφορική αφυδρογονάση (ένζυμο ερυθρών αιμοσφαιρίων G6PD)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000053157/187Προσδιορισμός σιδηροφυλλίνηςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000056157/165Χρώση για σώματα HeinzΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000057157/166Χρώση ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά BetkeΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000058157/167Thrombofax - Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000060157/151Δοκιμασίες ινωδολύσεως (δι αραιώσεως ή ευσφαιρίνης)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000061157/144Ανίχνευση ασταθούς αιμοσφαιρίνης (κατά Pacie)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000062157/145Φασματοσκοπική ανίχνευση παθολ. αιμοσφαιρινων (Μεθαιμοσφαιρίνης ανθρακυλαιμοσφαιρίνης κ.λ.π.)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000063157/146Γονότυπος Rhesus (Προσδιορισμός 3 αντιγόνων)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000064157/147Γονότυπος Rhesus {Προσδιορισμός 5 αντιγόνων)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000065157/148Προσδιορισμός άλλων αντιγόνων ΜΝΚ κ.λ.π.ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000066157/142Κύτταρα λοιμώδους μονοπυρηνώσεωςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000067157/139Αφαιμαξομετάγγισις άνευ αξίας αίματοςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000070157/128Κρυοσφαιρίνες ορούΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000071157/129Δοκιμασία Huhner Test Sia TestΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000072157/130Δοκιμασία αυτοαιμολύσεως (μετά 24ωρο και μετά 48ωρο)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000073157/131Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνηςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000074157/118Μορφολογία ερυθρώνΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000075157/119Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000076157/120Δοκιμασία δρεπανώσεωςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000077157/121Παρακέντηση μυελού των οστώνΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000078157/121Παρακέντηση όγκων λεμφαδένοςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000079157/122Αιμοσιδηρίνη μυελούΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000080157/123Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων (AP)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000081157/124Υπεροξειδάση λευκών αιμοσφαιρίωνΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000082157/125Αντίδραση PASΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000083157/80Αναζήτηση κυττάρων ερυθηματώδους λύκου (LE TEST)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000084157/79Μυελόγραμμα άνευ παρακεντήσεωςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000085157/33Εξέταση αίματος για αιμολυσίναςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000086157/34Εξέταση αίματος για εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη κατά SingerΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000089157/35Εξέταση αίματος για καθορισμό ομάδων αίματοςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000090157/36Καθορισμός ομάδων αίματος μετά διασταυρώσεωςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000091157/37Προσδιορισμός RhesusΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000092ΦΕΚ 3100/2011Ποσοτική μέτρηση προθρομβίνηςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000093ΦΕΚ 3100/2011Ποσοτική μέτρηση πλασμινογόνουΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000096ΦΕΚ 3100/2011Αντιθρομβίνη IIIΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000098157/39Εξέταση αίματος Test Thorn ηωσινοφίλων ή δι HCTH ή δι αδρεναλίνηςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000099157/40Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombs (έμμεση εξέταση)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000101157/26Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως και συστολή θρόμβουΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000103157/28Εξέταση μόνον για αιμοπετάλια PLTΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000104157/29Εξέταση αίματος για αντίσταση ερυθρών αιμοσφαιρίωνΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000105157/30Εξέταση αίματος για αντίδραση ψυχροσυγκολλήσεως ερυθρώνΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000106157/30Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombs (άμεση εξέταση)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000107157/18,157/24Γενική εξέταση αίματος (αιμοσφαιρίνη - αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων αριθμός λευκών και τύπος αυτών μετά προσδιορισμού αιματοκρίτου ΗΤ)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000108157/19Εξέταση αίματος για αρίθμηση λευκών και τύπος αυτώνΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000109157/20Εξέταση αίματος για αρίθμηση ερυθρών και αιμοσφαιρίνηςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000110157/21Εξέταση αίματος για ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιμοσφαιρίων TKEΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000111157/22Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεωςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000011581/10Βασεόφιλος στίξιςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000011681/11β-εξοσαμινιδάσεις Α-Β (λευκά)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000011781/12Ερυθροβλάστες (αναζήτηση)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000011881/14Ουριδιλική τρανσεφεράση της 1ης φωσφορικής γαλακτόζης (ερυθρά)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000011981/15Προϊόντα αποδομής ινώδους D-DIMERS (FDP)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000012081/16Προσδιορισμός φυλλικού οξέοςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000012181/17Προσδιορισμός θειαμίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β1)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000012281/18Προσδιορισμός ριβοφλαβίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β2)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000012381/19Προσδιορισμός πυριδοξίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β6)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000012581/21Χρόνος HOWELΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000012681/22Χρόνος LEE WHITEΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000012781/23α-υαλουρονιδάση (λευκά) 5NC Ε70ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000012881/25Προσδιορισμός β-θρομβοσφαιρίνηςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000013081/27, 157/243Όξινη φωσφατάση κυττάρωνΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000013381/13, 81/32, 81/55Φερριτίνη ορούΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000013481/56Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική μέθοδος)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000013581/34Ανάλυση καμπύλης κορεσμού οξυαιμοσφαιρίνηςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000013781/36Ταυτοποίηση αντισωμάτων έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (ορού και εκλούσματος)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000013881/37Δοκιμασία VBTΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000013981/38Δοκιμασία ΗΑΒ ανάΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000014081/39Θερμοαστάθεια ΗbΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000014181/40Προσδιορισμός ΗbF (εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη) κατά JOUXIS + PEUBREYΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000014281/41Ηλεκτροφόρηση Hb σε αγαρόζηΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000014381/42αl-αντιθρυψίνη (α 1 -AT) στον ορό αίματος - ηλεκτροφόρησηΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000014481/33, 81/432 3 - διφωσφορογλυκουρονικό οξύ (2 3 - DPG) ποσοτικός στα ερυθροκύτταραΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000014581/44Ειδική χρώση λεμφοκυττάρων (SANDIAN BLACK) - Μπλε ΑνιλίνηΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000014681/45Προσδιορισμός αιμοσφαιρίνης F ανά ερυθροκύτταρο (μέθοδος ΒΕΤΚΕ)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000014781/46Έλεγχος για σφαιροκυτταρικό ίκτερο (ACITIFIED GLYCEND LYSIS TEST - AGL-T)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000014881/47Ερυθροποιητίνη ορούΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
11000015081/57Χαρτογράφηση γόνων αιμοσφαιρίνης (GENE MAPPING)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000254ΦΕΚ 3100/2011Πρωτεΐνη CΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000267ΦΕΚ 3100/2011Ποσοτική μέτρηση αντιθρομβίνης IIIΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
110000268ΦΕΚ 3100/2011Ποσοτική μέτρηση ινωδονεκτίνηςΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
120000001157/237Έλεγχος αντιγόνων ιστοσυμβατότηταςΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000001281/21Κλάσμα C4 συμπληρώματοςΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000001381/52Β-λεμφοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000001481/53Προσδιορισμός λευχαιμικών κυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματα (GALLA LA GIGR TDT)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000001581/54Καλλιέργειες Τ-κατασταλτικών κυττάρωνΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000001681/49Λεμφοκύτταρα T (ρόδακες καλλιέργεια με ΡΗΑ καλλιέργειες με PPD προσδιορισμός με μονοκλωνικό αντίσωμα (T3) υποπληθυσμοί: βοηθητικά Τ-λεμφ. (T4) κατασταλτικά Τ-λεμφ. (T8)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000001781/31 (Αν)Υποπληθυσμοί λεμφοκυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000001881/50Θυμοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000001981/51Μονοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000002981/28Προσδιορισμός Τ-Λεμφοκυττάρων με σχηματισμό ροδάκωνΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000003081/29Ανοσολογική τυποποίηση αντιγόνων με μονοκλωνικούς αντιορούς ανάΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000003981/2Αντισώματα έναντι αυστραλιανού αντιγόνου (ANTI-HBs) (Δείκτης ηπατίτιδας Β)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000004181/3Αντιγόνο Ε (ΗΒe Ag)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000004381/4Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου (ANTI - HBc) (Δείκτης ηπατίτιδας Β)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000004481/5Αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας Α (ΑΝΤΙ HAV)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000005281/19 (μικ)Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgAΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000005381/19 (μικ)Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgG (Μυκόπλασμα PNEUMO IgG ABS)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000005481/19 (μικ)Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgM (Μυκόπλασμα PNEUMO IgM ABS)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000005781/1 (μικ)Αντίσωμα ερυθράς IgGΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000005881/1 (μικ)Αντίσωμα ερυθράς IgMΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000006081/2Αντισώματα έναντι LEISMANIA DONOVANIΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000006181/3Αντισώματα έναντι BRUCELLA MELITENSISΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000006281/4Αντιεχινοκοκκικά αντισώματαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000063157/263Ανίχνευση αντιεχινοκοκκικών αντισωμάτωνΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000064157/260Συμπλήρωμα ορού C3ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000066157/246Προγεννητική διαγνωστική χρωμοσωματικών ανωμαλιών (Α-TEST)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000067157/233Προσδιορισμός Β - λεμφοκυττάρων με σχηματισμό ροδάκωνΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000068157/228Ανοσοϊστοχημική εξέταση επί ιστολογικών τομών: α) ανοσοσφαιρικών (IgM IgG IgA κ.λ.π.)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000069157/228Ανοσοϊστοχημική εξέταση επί ιστολογικών τομών: β) άλλου αντιγόνου (π.χ λυσυζύμη ή Αυστραλιανό αντιγόνο ή ΑJ - Antichymotrypsin Chymothrypsin κ.λ.π.)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000070427/4Ολιγοκλωνικά αντισώματα για το ΕΝΥΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000071427/4Ολιγοκλωνικά αντισώματα για τον ορό του αίματοςΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000073427/3Βασική πρωτεΐνη μυελίνης του ορού του αίματοςΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000074157/230Ανοσοσφαιρίνη Μ ειδική ή MBT ανάΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000075157/231Ποσοστικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgG IgA IgM ανάΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000076157/212, 81/24 (αιμ)Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000077157/184Αναζήτηση φυλετικής χρωματίνης Sex ChromatineΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000078157/158Καρυότυπος - Χρωματοσωμιακός έλεγχος περιφερειακού αίματος με ειδικές τεχνικέςΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000087157/135, 81/1Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000088ΦΕΚ 3100/2011Ανοσοθεραπεία εκάστη συνεδρίαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000089157/105Προσδιορισμός υδροξυαμυγδαλικού οξέος ούρων ή αίματοςΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000009381/2 (ανοσ)Αντιθυρεοεσφαιρινικά αντισώματα (ANTI-TG)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000009481/3 (ανοσ)Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (ANTI-M ANTI-TPO α-TPO)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000009581/6 (ανοσ)Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (ΑΘΑ) ANTI-TΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000009681/4Αντισώματα έναντι των λείων μυϊκών ινών (ASMA)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000009981/5Αντισώματα κατά των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου (PCA ή APCA)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000116ΦΕΚ 3100/2011Κυτταρομετρική ανάλυση του DNAΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000117ΦΕΚ 3100/2011Μέτρηση DNA με κυτταρομετρίαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000011981/7, 157/258Αντισώματα DNA (ANTI-DNA) AB(S) (ανάλυση κυτταρικού κύκλου)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000012681/9Ανοσοσφαιρίνη ΙgGΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000012781/9Ανοσοσφαιρίνη IgAΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000012881/9Ανοσοσφαιρίνη IgMΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000012981/9, 81/26Ανοσοσφαιρίνη IgEΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000014281/10Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας HLA-DRΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000015681/11Αντισώματα έναντι ωοθήκηςΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000015781/12Αντισώματα έναντι όρχεοςΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000015981/13Αντισώματα έναντι επινεφριδίωνΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000016081/14Αντισώματα κατά των υποδοχέων της ακετυλχολίνης ή ακετυλχολίνης υποδοχείς για μυασθένεια Gravis (ANTI MUSK)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000016181/15Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000016781/16Αντισώματα ινσουλίνηςΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000018681/17ΑNTI-HBc-ΙgGΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000018781/18ΑNTI-HBc-IgMΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000019981/19Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA αντισώματα τοιχωματικών κυττάρων στομάχου (APCA)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000020081/20Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA με Τ και Β λεμφοκύτταραΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000020481/21Ειδική ανοσοσφαιρίνη Ε (RAST)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000020581/22Κυτταροπλασματικά αντισώματα (ANCA)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000206ΦΕΚ 3100/2011ANCA CΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000207ΦΕΚ 3100/2011ANCA PΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000020881/23Κυτταροτοξικά αντισώματα HLAΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000020981/24Oλικό αιμολυτικό συμπλήρωμαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000021281/25Ολικό συμπλήρωμα ορού (CH100) ή προσδιορισμός ολικού συμπληρώματοςΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000021381/27Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι διαφόρων αντιγόνων (RAST)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000021481/28Παράγων συμπληρώματος C3ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000021581/29Παράγων συμπληρώματος C4ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
12000021681/30Προσδιορισμός IgGΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000217138/34Προγεννητική διάγνωση με λήψη τροφοβλαστικού ιστού σε περίπτωση αποτυχίας του τροφοβλάστη και όταν αποφασίζεται καλλιέργεια αμνιακού υγρού δεν θα υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνσηΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000219138/53, ΦΕΚ 3100/2011CA 125 με μονοκλωνικά αντισώματαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000220138/54, ΦΕΚ 3100/2011CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000221138/55, ΦΕΚ 3100/2011CA 72-4 με μονοκλωνικά αντισώματαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000223138/56, ΦΕΚ 3100/2011CA 50 με μονοκλωνικά αντισώματαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000228138/57Ειδική νευρωτική ενόλαση (NSE)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000229138/58SCC (Δείκτης καρκινώματος πλακώδους τύπου)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000230138/59, ΦΕΚ 3100/PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000233138/60TPA (Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000235138/32Μονοκλωνικό αντίσωμα μαστού CA 15-3 (κάθε δείγμα)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000262ΦΕΚ 3100/2011Αντίσωμα HIV I και ΙΙ απλήΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000292157/152Ανοσοηλεκτροφόρηση και ανοσοδιάχυση σφαιρινώνΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000294157/229Ανοσοηλεκτροφόρηση ή ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνώνΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000295ΦΕΚ 3100/2011Ανοσοκαθήλωση ούρων μετά από συμπύκνωσηΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000349ΦΕΚ 3100/2011Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας με μαγνητικά σφαιρίδιαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000369ΦΕΚ 3100/2011Πρόκληση από το στόμα (διπλή-τυφλή) για τροφές και φάρμακαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000386ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011Προσδιορισμός αντιγόνων HLA - A και B με μαγνητικά σφαιρίδιαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000387ΦΕΚ 3100/2011Προσδιορισμός αντιγόνων HLA - DR με μαγνητικά σφαιρίδιαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000388ΦΕΚ 3100/2011Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδιαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000389ΦΕΚ 3100/2011Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με περιοριστικά ένζυμαΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000399ΦΕΚ 3100/2011Πρόκληση ξυλοκαίνης ή TEST ξυλοκαίνηςΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000402ΦΕΚ 3100/2011Προσδιορισμόςαντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000416ΦΕΚ 3100/2011Θυροειδικά αντισώματα κατά της θυροειδικής υπεροξειδάσης (ΤΡΟ ΑΒ)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000417ΦΕΚ 3100/2011Κυτταροκίνη με ELISA IL1ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000418ΦΕΚ 3100/2011Κυτταροκίνη με ELISA IL2ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000419ΦΕΚ 3100/2011Κυτταροκίνη με ELISA IL3ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000420ΦΕΚ 3100/2011Κυτταροκίνη με ELISA IL4ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000421ΦΕΚ 3100/2011Κυτταροκίνη με ELISA IL5ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000422ΦΕΚ 3100/2011Κυτταροκίνη με ELISA TNF SCD23ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000488ΦΕΚ 3100/2011Αντίσωμα ηπατίτιδας CΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000489ΦΕΚ 3100/2011Ανοσοπροσδιορισμός για αντιγόνο όγκου ποιοτική ή ημιποσοτική (πχ Καρκίνου ουροδόχου κύστης στα ούρα)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000490ΦΕΚ 3100/2011Αιμολυτικός τίτλος εναλλακτικής οδού συμπληρώματοςΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000491ΦΕΚ 3100/2011Αιμολυτικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (ανά παράγοντα)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000492ΦΕΚ 3100/2011Ανασοχημικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (ανά παράγοντα)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000493ΦΕΚ 3100/2011Ανοσοπροσδιορισμός για αντιγόνο όγκου. Έκαστο.(Καρκινικοί Δείκτες)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000494ΦΕΚ 3100/2011Ανοσοκαθήλωση ΕΝΥ μετά από συμπύκνωσηΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000495ΦΕΚ 3100/2011Υποτάξεις ΙGg (ανά αλλεργιογόνο)ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000498ΦΕΚ 3100/2011Αντισώματα έναντι βασικής μεμβράνηςΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000499ΦΕΚ 3100/2011ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
120000500ΦΕΚ 3100/2011Ανοσοκαθήλωση ορούΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
130000008157/174Χημικός προσδιορισμός ιωδίου εις το αίμα PBIΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000016138/35, 157/243Προστατικό κλάσμα φωσφατάσηςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000017138/33Προσδιορισμός επιπέδων PHENYNTOIN καθώς και άλλων φαρμάκων επιπέδων αντιβιοτικώνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000001881/1Ωσμωτική πίεση ούρων (OSMOLALITY)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000024ΦΕΚ 3100/2011Λειτουργικός αναστολέας C1ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000025157/251Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος πλήρηςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000028157/252Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων πλήρηςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000031157/253Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος μερικός (2-3 αμινοξέων)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000032157/254Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων μερικός (2-3 αμινοξέων)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000033157/255Αμμωνία ορούΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000034157/256Γαλακτικό οξύΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000035157/257Πυροσταφυλικό οξύΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000036157/243Όξινος φωσφατάσηΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000037157/227Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000038157/225Αλκαλική φωσφατάση αίματος (ALP)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000040157/223Αιμοσφαιρίνη ούρων ή κοπράνων ανάΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000041157/217Αέρια αρτηριακού αίματος - ερυθράΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000042157/213Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: α) Ανίχνευση αλκαλοειδών (ισοκινυλίνης παραγώγων) GLCΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000043157/213Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: β) Ανίχνευση βαρβιτουρικώνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000044157/213Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: γ) Ανίχνευση φαινοθειαζινώνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000045157/208Αμμωνία αίματοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000046157/209Ψευδοχοληνεστεράση αίματοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000047157/210Κρεατινο-φωσφορική-κινάση (CPK)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000048157/206, 157/214γGTΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000049157/204Μελανίνη αίματος ή ούρωνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000050157/169Σίδηρος ορού (Fe)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000051157/170Αιμοσιδηρίνη ούρωνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000052157/171Πορφυροχολινογόνον PBC ούρωνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000054157/162Καροτίνη αίματοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000055157/163Βιταμίνη Α αίματοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000056157/159Pregnosticum ή Conavis TestΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000057157/160Αντίδραση κυήσεως Galli Manini και λοιπά Test κυήσεωςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000058157/155Προσδιορισμός λιπάσηςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000059157/156Τρανσαμινάσες αίματος εκάστη (SGPT-SGOT)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000063157/153Διαστάση (αμυλάση) αίματος ή ούρωνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000064157/150Προσδιορισμός κοπροπορφυρίνης και ουροπορφυρίνης ούρωνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000065157/140Τεστ ιδρώτοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000066157/141Λίθιο ορού αίματος (LI)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000067157/136Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνών χημικώςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000068ΦΕΚ 3100/2011Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνώνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000070157/1325-Νουκλεδοτιδάση αίματος (5-NT)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000071157/133Αλδολάση αίματοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000072157/134Τριγλυκερίδια αίματοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000073157/239Ηλεκτροφόρηση ορού επί οξικής κυτταρίνηςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000074157/126Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ούρων (κατ. συμπυκνώσεως) (H/S)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000075157/127Λεύκωμα Bense Jones ούρωνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000076157/100Για εξέταση κηλίδων αίματος προς καθορισμό της ομάδος στην οποία ανήκει τούτοΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000077157/101Για κάθε εξέταση αίματος ατόμων προς καθορισμό ζητημάτων πατρότητας δια χρησιμοποιήσεως ορών ΑΒΟ ορών ΜΝ και ορών ΡΗΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000078157/107Προσδιορισμός πέντε υδροξύ-ινδολο-οξικού οξέως ούρων 24ώρου (5-HIAA)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000079157/108Χρωματογραφία αμινοξέων ούρωνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000080157/110Προσδιορισμός φαινυλο - πυροσταφυλικού οξέος ούρων και αίματοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000081157/111Προσδιορισμός φαινυλανανίνης αίματος και ούρωνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000082157/112Δοκιμασία D-xyloseΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000083157/113Clearance κρεατίνης (κάθαρση)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000084157/114Clearance ουρίας (κάθαρση)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000085157/115Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000086157/116Εξέταση TetrasorbeΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000088157/45Προσδιορισμός ουρίας αίματοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000090157/46Προσδιορισμός σακχάρου αίματος - γλυκόζης (CL)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000091157/47Προσδιορισμός στο αίμα χλωριούχωνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000092157/48Προσδιορισμός στο αίμα ουρικού οξέοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000094157/49Προσδιορισμός στο αίμα χολερυθρίνης (BIL)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000095157/50Προσδιορισμός στο αίμα ασβεστίουΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000096157/51Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνηςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000097157/52Προσδιορισμός στο αίμα ικτερικού δείκτουΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000098157/53Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης ολικής και εστέρεςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000099157/54Ανίχνευση ινδικάνηςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000100157/55Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα κρεατίνης κρεατινίνης (CR)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000102157/56Προσδιορισμός στο αίμα ξανθοπρωτεΐνηςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000103157/57RH (5 προσδιορ. ιοντομετρικώς)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000104157/58, 138/41Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα νατρίου Na καλίου K ανόργανου και οργανικού φωσφόρου P ανάΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000106157/59Προσδιορισμός στο αίμα ολικών λευκωμάτων και διαχωρισμός αυτών (χρωματομετρικώς)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000110157/60Προσδιορισμός στο αίμα αλκαλικής παρακαταθήκηςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000111157/61Προσδιορισμός στο αίμα λιπών-λιποειδών-λιπαρών οξέων ανάΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000112157/62Προσδιορισμός στο αίμα οξυγόνου - οξίνου ή αλκαλικής φωσφατάσης ανάΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000113157/63Προσδιορισμός λευκωμάτων ορού και ο διαχωρισμός σφαιρινών δι΄ ηλεκτροφορήσεωςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000114157/64Πειραματική σακχαραιμίαΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000115157/65Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος κεφαλίνης - χοληστερόληςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000116157/66, 157/67Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος θυμόλης κολλοειδούς xρυσού Tacata Ara βερονάλης ψευδαργύρου ανάΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000117157/68Λειτουργικές δοκιμασίες ήπατος Bromsulfophthalein (BSP - Βρωμο-Sulfo-Phthalein) Ιπουρικού οξέος ανάΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000118157/69Εξέταση πλήρους γαστρικού υγρού μετά λήψεωςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000121157/10Ανίχνευση αιματοπορφυρίνης στα ούρα (φασματικώς)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000123157/7Δοκιμασίες αποβολής ουρίαςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000124157/4Πειραματική σακχαρουρίαΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000128157/106Προσδιορισμός σεροτονίνης ή 5-υδροξυτρυπταμίνης (5-HT) ούρων ή αίματοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000012981/1a-D-γλυκοζομινιδάση (πλάσμα)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000013381/5Απολιποπρωτεΐνη A1 (APO-A1)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000013481/6Απολιποπρωτεΐνη B (APO-B)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000013681/8Ανίχνευση κρυστάλλων χολής και μικροσφαιρολίωνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000013781/9Απλή ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρούΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000013881/10Ανίχνευση οργανικών οξέων στα ούρα (DNPH)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000013981/11Ανίχνευση ιστιδίνης (PAULY TEST)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000014081/12β-Γλουκουρονιδάση πλάσματοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000014181/13β-Εξοσαμινιδάσεις Α-Β πλάσματοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000014281/14Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000014381/15Δοκιμασία ακετυλιώσεως ισονιαζίδης ούρωνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000014481/16δ-Αμινολαιβουλινικό οξύ ούρων (δ-ALA)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000014581/17, 427/18Επίπεδα δακτυλίτιδας (DIGOXIN) ή διγοξίνη πλάσματος ή στάθμη της διγοξίνηςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000014681/18Δοκιμασία πυκνώσεως και αραιώσεως ούρων δι΄ ωσμωμέτρουΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000014781/19, 81/53Επίπεδα φαρμάκου βαλπροϊκό οξύ (Depakine) ή βαλπροϊκό νάτριοΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000014981/20Ηλεκτροφόρηση βλεννοπολυσακχαριτών ούρωνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000015281/21Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000015381/27Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000015481/22Ισοένζυμα κρεατινικής φωσφοκινάσης (Ισοένζυμα CPK)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000015781/23Ισοένζυμα γαλακτικής δεϋδρογενάσης (Ισοένζυμα LDH)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000015881/7, 81/24Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη (CAMP)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000015981/25Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη ούρων (CAMP) ή νεφρογενές CAMP ούρωνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000016081/26Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000016181/28Μέτρηση αντιεπιληπτικού φαρμάκου στο αίμαΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000016281/29Μελέτη της σύστασης της χολήςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000016481/31Προσδιορισμός μυοσφαιρίνηςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000016581/32Προσδιορισμός κρεατινοφωσφοκινάσης κλάσματος MB (CK-MB)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000016781/33Προσδιορισμός οξίνου φωσφατάσηςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000016881/34PANAGEL ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρούΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000016981/35Στάθμη αμινοφυλλίνης στο αίμαΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000017081/36Στάθμη προπανολόλης στο αίμαΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000017181/37Στάθμη αμιοδαρόνης στο αίμαΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000017281/38Στάθμη κινιδίνης στο αίμαΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000017381/39Στάθμη σαλικυλικών στο αίμαΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000017481/40Στάθμη λιδοκαΐνης στο αίμαΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000017581/41Υδροξυπρολίνη ούρων 24ωρου (OH-PR)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000017681/42Φωσφατάση -6- φωσφορικής γλυκόζης (συκώτι)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000017781/43Χολικά άλατα ορούΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000017881/44Χρωματογραφία χολήςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000017981/45Χρωματογραφία αμινοξέων ορού σε λεπτή στιβάδα (TLC)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000018081/46Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων σε λεπτή στιβάδα (TLC)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000018181/47Χρωματογραφία θειούχων ενώσεωνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000018281/48Χρωματογραφία οργανικών οξέωνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000018381/49Προσδιορισμός επιπέδων αντιβιοτικώνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000018481/50Προσδιορισμός επιπέδων υδαντοΐνηςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000018581/51Προσδιορισμός επιπέδων πριμιδόνηςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000018681/52Προσδιορισμός επιπέδων καρβαμεζαπίνης (Tegretol)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000018781/54Βιταμίνη ΕΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000018881/55Ένζυμα φυλλικού οξέοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000018981/56Σίδηρος ούρων (φωτομετρική μέθοδος)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000019181/57Ψευδοχοληνεστεράση ορούΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000193138/38, 81/59Σερουλοπλασμίνη ορούΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000195427/1Αμινοξέα με HPLC του ENYΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000196427/1Για τα αμινοξέα του ορού του αίματοςΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000019781/62Καμπύλες σακχαραιμικές (λακτόζης μαλτόζης καλοσακχάρου)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
13000019881/63Κλάσματα χοληστερίνης αίματος (HDL-C LDL-C VLDL-C) ανάΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000206157/9, Ε1/11, Ε/26, Π/35Ανίχνευση μολύβδου ή ιωδίου στα ούρα ή στο αίμα - Έλεγχος μολύβδου ή προσδιορισμός μολύβδου - Προσδιορισμός μολύβδου (Pb)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000209ΦΕΚ 3100/2011Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης α LP(α) ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000270ΦΕΚ 3100/2011Ποσοτική μέτρηση CRPΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000284ΦΕΚ 3100/2011Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης AI με ηλεκτροφόρηση (LPAI)ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000285ΦΕΚ 3100/2011Ηλεκτροφόρηση ούρων μετά από συμπύκνωσηΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
130000286ΦΕΚ 3100/2011Προσδιορισμός πρωτεϊνης σε υγρά (πχ ούρα ΕΝΥ). ηλεκτροφοριτική κλασματοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός. ΕκάστηΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
140000001157/1Κυτταρολογική εξέταση κολπικού τραχηλικού επιχρίσματοςΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
140000002157/2Κυτταρολογικός έλεγχος βλεννογόνων (στοματικής κοιλότητας φάρυγγας λάρυγγας)ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
140000003157/3Κυτταρολογική εξέταση εκ βλαβών δέρματος εκ χειρουργικού υλικού ή εγχειρητικού πεδίουΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
140000004157/4Ειδική λήψη εκ του εμδοτραχηλικού σωλήνα του στόματος της μήτραςΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
140000006157/5Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεως (οργάνων μαστού λεμφαδένων μυελού)ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
140000008157/6Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος μαστούΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
140000009157/7Κυτταρολογική εξέταση υλικών κατόπιν ειδικής επεξεργασίας (εγκεφαλονωτιαίου υγρού βρογχικό εκπλύσματος ή εκκρίσεων πτυέλων)ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
140000011157/8Κυτταρολογική εξέταση υγρών (πλευριτικού ασκητικού περικαρδικού γαστρικού παγκρεατικού δωδεκαδακτυλικού προστατικού)ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
140000014157/9Κυτταρολογικός έλεγχος ενδομητρικής κοιλότηταςΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
140000015157/10Επιχρίσματα για ορμονικό έλεγχο: α) Από ένα μέχρι τέσσερα κολπικά επιχρίσματα για κυτταρολογικό έλεγχο κάθε επίχρισμα το μισό της τιμής του κολπικού και τραχηλικού επιχρίσματος δηλ. καθ΄ έκαστονΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
140000016157/11Επιχρίσματα για ορμονικό έλεγχο: β) περισσότερα των τεσσάρων κολπικών επιχρισμάτων για έλεγχο γεννητικού κύκλουΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
140000017157/11Κυτταρολογικός έλεγχος κατόπιν καλλιέργειας κυττάρωνΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
140000019157/12Δοκιμασία Hummer Test υπό κυτταροορμονικό έλεγχοΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
140000020157/13Κυτταρολογική εξέταση δι έλεγχον χρωματίνης φύλου (ή φυλετική χρωματίνη)ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
150000007157/1Μερική εξέταση ούρωνΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000008157/2Γενική εξέταση ούρωνΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000010157/3Αναζήτηση διπλοδιαθλαστικών σωματίων στα ούραΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000012157/6Δοκιμασία αραιώσεως & πυκνώσεως ούρωνΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000013157/8Χημική εξέταση ουρολίθωνΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000014157/14Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος για γονόκοκκο για σπειροχαίτη για μαλακό έλκος για Nicolas Favre για τριχομονάδες για μύκητες για χλωρίδες για ελαστικές ίνες κρυστάλλου Curghaman ηωσινόφιλα για άγκιστρα εχινόκοκκου για Hansen για Koch κατά παΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000017157/16Μικροσκοπική εξέταση σπέρματος γενική (σπερμοδιάγραμμα)ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000021157/17Μικροσκοπική εξέταση πτυέλων δι΄ εμπλουτισμού δια KochΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000022157/23Εξέταση αίματος για πλασμώδια LaveranΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000023157/23Εξέταση αίματος για πρωτόζωα LeishmaniaΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000024157/32Εξέταση αίματος για αντίδραση Paul - BunnelΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000025157/41Συγκολλητικές οροαντιδράσεις κατά Widal Weil - FelixΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000026157/42Εξέταση ορού αίματος κατά Wasserman και μία άλλη μέθοδοΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000028157/43Εξέταση ορού αίματος κατά WeinbergΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000029157/44Εξέταση του αίματος δια συνδέσεως συμπληρώματος δια ρικετσίας και ιώσειςΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000031157/70Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων για σκώληκες και πρωτόζωαΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000032157/71Εξέταση κοπράνων για αίμα κοπροχολίνη λεύκωμαΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000033157/72Εξέταση κοπράνων για υπολείμματα πέψεως μικροσκοπικώςΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000034157/74Εξέταση εξιδρωμάτων (χημική - μικροσκοπική)ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000036157/76Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού μερική (λεύκωμα σάκχαρον κυτταρολογική άνευ λήψεως)ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000037157/77Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (αντίδρασις κολλοειδούς βενζόας χρυσού κ.λ.π.)ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000038157/78Δερμαντίδραση Casoni Mantoux Pirquet Schick FreiΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000042157/84Καλλιέργεια επιχρίσματος για LofflerΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000043157/85Καλλιέργεια εξιδρωμάτωνΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000044157/85Καλλιέργεια πτυέλωνΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000045157/85Καλλιέργεια ούρωνΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000046157/85Καλλιέργεια κοπράνωνΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000052157/86Καλλιέργεια εξιδρωμάτων για KochΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000053157/86Καλλιέργεια ούρων για KochΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000054157/87ΑιμοκαλλιέργειαΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000056157/89Έλεγχος ευαισθησίας μικροβίων στα αντιβιοτικά (Αντιβιόγραμμα)ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000059157/90Έλεγχος βακτηριδίων Koch (πλήρης σειρά σε αντιφυματικά φάρμακα)ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000060157/91Μικροβιολογική εξέταση ύδατοςΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000061157/91Μικροβιολογική εξέταση τροφίμωνΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000062157/91Μικροβιολογική εξέταση ποτώνΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000063157/92Τίτλος πενικιλλίνης ή στρεπτομυκίνης στο αίμαΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000064157/93Αιμοληψία στο σπίτι κατά την ημέραΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000065157/94Αιμοληψία στο σπίτι κατά την νύκταΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000066157/95Αιματοληψία στο σπίτι εκτός σχεδίου πόλεωςΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000067157/96Για κάθε μικροσκοπική εξέταση προσφάτου αίματος πτυέλων κ.λ.π.ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000071157/138Οροαντίδραση για C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000074157/154Εξέταση ούρων κατά AddisΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000075157/157Εξέταση αίματος για οροαντίδραση WRIGHT (μελιταίος) - αντισώματα WRIGHTΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000077157/161Mono TestΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000078157/164ΑπτοσφαιρίνεςΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000079157/175Εξέταση Nelson - MayerΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000081157/177FTAΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000082157/178Αντιστρεπτολυσίνη (ASTO)ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000083157/179Ra TestΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000087157/181Αντισώματα δια τοξόπλασμαΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
15000009281/6Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων έναντι TOXOPLASMA GONDΙI με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμούΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000094157/182Τυποποίηση στρεπτοκόκκωνΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000095157/183Καλλιέργεια μυκοπλασμάτωνΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000100157/188Έλεγχος απορροφήσεως λιπών εκ του πεπτικούΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000101157/189Έλεγχος απώλειας αίματος εκ του γαστρεντερικού συστήματοςΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000104157/236Εγκυμοσύνης διάγνωση δι΄ εξετάσεως ούρων (HLA)ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000106157/262Εξέταση τριχών για μύκητες: α) Άμεσο παρασκεύασμαΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000107157/262Εξέταση τριχών για μύκητες: β) ΚαλλιέργειαΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
150000109157/265, 81/13Δοκιμασία αιμοσυγκολλήσεως του ωχρού τρεπονήματος ή έμμεση αιμοσυγκόλληση για σύφιλη (ΤΡΗΑ = TREPONEMA PALLIDUM HAEMAG LUTINATION ASSAY)ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
15000011081/5Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων προς τον κυτταρομεγαλοϊό με τη μέθοδο συνδέσεως συμπληρώματος (CMV)ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
15000011381/7Εξέταση αίματος για αναζήτηση FA έναντι καψιδικού αντιγόνου του ιού Epstein Barr (EBV)ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
15000011781/8Αναζήτηση χλαμυδίων με τη μέθοδο άμεσου ανοσοφθορισμούΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
15000011881/9Καλλιέργεια κοπράνων για καμπυλοβακτηρίδιαΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
15000011981/10Καλλιέργεια κοπράνων και ταυτοποίηση εντεροπαθογόνων YERSINIA SALMONELLAE - SHIGELLAEΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
15000012081/11Εξέταση κοπράνων για ROTA - ιούςΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
15000012181/12Ορολογική εξέταση αίματος για YERSINIAΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
15000012681/18Καλλιέργεια λεϊσμανίαςΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
160000003138/40Προσδιορισμός οστεοκαλτσίνης (BGP)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000012157/109Προσδιορισμός αλδοστερόνης αίματος (ALDO )ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000016157/190Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) Αντισώματα κατά της TSH (ANTI-TSH) ή (TSI Abs) Αντισώματα υποδοχέων της TSH (TSI) TSH receptor auto Ab ή (TSI ABS)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000017157/191Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ της χορήγησης TRH (TRH test για TSH)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000018157/191Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) μετά την χορήγηση TRH (TRH test για TSH)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000020157/192Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνο 0 )): α) 1ου δείγματοςΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000021157/192Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνους: 15 30 60 90 120 ): β) Για κάθε επί πλέον δείγμαΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000022157/193Ωχρινοτρόπος (LH) (TRH test για LH σε χρόνο 0 ): α) μέτρηση ενός δείγματοςΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000023157/193Ωχρινοτρόπος (LH) (TRH test για LH σε χρόνους: 15 30 60 90 120 ): β) για κάθε επί πλέον δείγμαΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000024157/83 (ακτι), 157/194, 157/195Τριιωδιοθυρονίνη (RU) (T3)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000025157/196Θυροξίνη ορού (Τ4)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000026ΦΕΚ 3100/2011Ελεύθερη τριιωδιοθυρονίνη (FT3)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000027ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011Ελεύθερη θυροξίνη (FT4)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000029157/197Σωματοτρόπος ή αυξητική ορμόνη (STH ή GH)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000030157/197Καμπύλη αυξητικής ορμόνης (GH) ανά δείγμαΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000031157/232Δοκιμασία διεγέρσεως αυξητικής ή σωματοτρόπου ορμόνης (GH) (TRH test για GH σε χρόνους: 0 15 30 60 90 120 )ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000034157/198Τεστοστερόνη αίματος (TESTO)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000035157/199Κορτιζόλη αίματος (F)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000037ΦΕΚ 3100/2011Κορτιζόλη ούρων 24 ωρώνΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000040157/242Οιστρογόνων υποδοχείς σε κακοήθεις νεοπλασίες μαστούΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000042157/244Παραθορμόνη (PTH intact)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000044157/247Προγεστερόνη αίματος (PRG)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000045157/248Προλακτίνη αίματος PRLΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000004681/3β-Χοριακή γοναδοτροπίνη (β-HCG)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000048157/250Έλεγχος της λειτουργίας του άξονος του υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα TRH test για LH σε χρόνους: 0 15 30 60 90 120 )ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000049157/250Έλεγχος της λειτουργίας του άξονος του υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα TRH test για FSH σε χρόνους: 0 15 30 60 90 120 )ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000052157/234Προσδιορισμός VMA ούρων 24ώρουΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000054157/216Προσδιορισμός ACTHΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000055157/211Οιστραδιόλη αίματος (E2)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000056157/207Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): α) ενός δείγματοςΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000057157/207Mέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): β) Σειρά 3-5 δειγμάτων στον ίδιο ασθενήΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000058157/207Mέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): γ) Σειρά 6 και πλέον δειγμάτων στον ίδιο ασθενήΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000059157/201ΓαστρίνηΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000060157/173Αντιπυρηνικός παράγωνΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000061157/143Δραστικότητα ρενίνης πλάσματος - Test ρενίνης (PRA)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000006981/2B-ΕνδορφίνηΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000007081/4Γλυκαγόνη πλάσματος - GLUCAGONΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000007181/5Γαστρίνη πλάσματοςΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000007381/6C-πεπτίδιο πλάσματος (C – PEPTIDE)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000007581/7Δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000007681/8Θειϊκή δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA-S)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000008081/9Δοκιμασία διέγερσης με LH - RHΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000008181/10Δοκιμασία διέγερσης με LH - RH (δύο δείγματα)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000008281/11Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (SHBG)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000008381/12Θρυψίνη ορούΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000008581/14Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000086157/200, 81/15Ινσουλίνη απλή (Insulin)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000008781/16Καλσιτονίνη ορού (CT)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000008881/17Δοκιμασία διέγερσης με TRHΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000009081/1917-Υδροξυπρογεστερόνη ορού ( 17-OHPRG)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000009181/201.25 Διυδροξυ-Βιταμίνη D3 ορού (1 25 (OH)2D3)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
16000009281/21Δοκιμασία υπογλυκαιμίαςΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000116157/249Χοριογεναδοτροπίνη (NCG)ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000126ΦΕΚ 3100/2011Ανδροστενεδιόνη αίματοςΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000128ΦΕΚ 3100/2011ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
160000129157/79Βιταμίνη Β12ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
17000000181/48Κλειστή οστεομυελική βιοψίαΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
170000011157/1, 138/64Παθολογοανατομική - Ιστολογική εξέταση υλικού βιοψιών συνήθους τύπουΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
170000019157/2Ταχεία ιστολογική εξέταση ακολουθούμενη (απαραιτήτως) και υπό κανονικής εξετάσεωςΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
170000020157/3Ιστολογική εξέταση υλικού εξ οστώνΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
170000021157/4Ιστολογική εξέταση υλικού εκ νευρικού ιστού (ως όγκων εγκεφάλου) κ.λ.π.ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
170000022157/4Ιστολογική εξέταση υλικού οφθαλμικών βολβών (απαιτούντων ειδική τεχνική)ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
170000023157/5Ιστολογική εξέταση συνδυαζόμενη με αναζήτηση μικροβίωνΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000001157/1Για αναζήτηση παθολογικών αλλοιώσεων επί αποστελλομένων σπλάχνωνΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000002157/2Ανίχνευση μεταλλικών δηλητηρίων για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμων κατά την μέθοδον Ocier Kohn Fresenious Bado κ.λ.π.ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000003157/3Ανίχνευση οργανικών δηλητηρίων για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμων κατά την μέθοδον Stass Otto Dracendorf κ.λ.π.ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000004157/4Ανίχνευση πτητικών δηλητηρίων για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμωνΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000005157/5Ανίχνευση διαβρωτικών δηλητηρίων για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμωνΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000006157/6Αναζήτηση δηλητηρίων με φασματοσκοπική εξέταση αίματοςΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000007157/7Προδοκιμαστικές μέθοδοι για αναζήτηση κατά τις νεκροτομές ορισμένων δηλητηρίων (υδροκυάνιο υδρόθειο οξέα αλκάλια κ.λ.π.)ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000008157/8Για μικροβιολογική εξέταση τροφίμων προς αναζήτηση παρασίτων διαφόρων μικροβίωνΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000009157/9Για μικροβιολογική εξέταση τροφίμων προς αναζήτηση μικροβίων για πειραματισμό επί πειραματόζωωνΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000010157/10Για εξέταση διαφόρων φαρμάκων προς προσδιορισμό των εντός αυτών υπαρχουσών αγνώστων ουσιώνΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000011157/11Για εξέταση διαφόρων φαρμάκων προς αναζήτηση προσθέτου τινός δηλητηριώδους ουσίας (πτητικά διαβρωτικά μεταλλικά όργανα)ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000012157/12Για εξαγωγή αερίων κατά την μέθοδον MiclurΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000013157/13Για αναζήτηση δηλητηριωδών αερίων εντός χώρων κλειστών ή ανοικτώνΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000014157/14Για τοξικολογική εξέταση υπολειμμάτων πτωμάτων κατόπιν εκταφής ή ενδυμάτων αυτών ή τεμαχίων φέρετρου ή χώματος (οργανικά - μεταλλικά)ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000015157/15Για ποιοτικής μόνο ανίχνευση οινοπνεύματος στο αίμαΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000016157/16Για ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό οινοπνεύματος στο αίμαΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000017157/17Για αναζήτηση ορισμένων δηλητηρίων στο αίμαΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000018157/18Για αναζήτηση ορισμένης ουσίας εντός των ούρων (βαρβιτουρικά πικρικό οξύ κ.λ.π.)ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
180000019157/19Για ανίχνευση δηλητηρίων επί διαφόρων γενικώς πειστηρίων (εμεσμάτων ούρων σινδόνων κ.λ.π.)ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
190000001138/22Εξωσωματική γονιμοποίησηΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ
190000002157/3Εμφύσηση σαλπίγγωνΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ
190000012ΦΕΚ 3100/2011Παρασκευή και ενδοδερμική χορήγηση λεμφοκυττάρων για ευαισθητοποίηση ευαισθητοποίησηΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ
190000013138/22 (Γ99/1375/ 15- 12-1992)Εξωσωματική γονιμοποίηση με διακοπή πριν την εμβρυομεταφοράΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ
200000001157/12 (ναρκ)Βρογχοσκοπικές αναρροφήσειςΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
220000004157/2Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο προ κόπωσης (με ή χωρίς Laser)ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000008157/4Καθετηριασμός των κοιλοτήτων της καρδιάςΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
22000000981/29Κόστος καρδιακών καθετηριασμώνΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000011157/6ΡαδιοηλεκτροκαρδιογράφημαΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000014157/9Απλός καθετηριασμόςΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000015157/10Συνδυασμένος καθετηριασμόςΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000017157/12ΑγγειοκαρδιογραφίαΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000018157/12Αγγειοκαρδιογραφία: εκάστη ακτινογραφία επί πλέονΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000019157/13ΑορτογραφίαΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000020157/13Αορτογραφία: εκάστη ακτινογραφία επί πλέονΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000021157/14Καθετηριασμός ηπατικών φλεβώνΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000022ΦΕΚ 3100/2011Παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης με τη χρήση συστήματος καταγραφής για 24 ώρες και ιατρικό έλεγχο και αναφορά (HOLTER)ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000023157/15ΥπερηχοκαρδιογράφημαΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000025157/16Καταγραφή ΗΚΓφήματος επί μαγνητοταινίας καθ όλο το 24ωρο (HOLTER-ΗΚΓ) και η ερμηνεία τουΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000029157/20ΤηλεκαρδιογράφημαΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000030157/21Δοκιμασία κοπώσεως επί κυλιομένου τάπητοςΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
22000003181/1Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) δια οισοφαγικού καθετήρος για τη λήψη οικοσφαγικών απαγωγώνΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
22000003281/2Ηλεκτροφυσιολογική μελέτης της καρδιάςΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000034138/39Στεφανιογραφία (περιλαμβάνει σύνθετο καθετηριασμό αρ. κοιλιογραφία εκλεκτική αγγειογραφία και στεφανιογραφία (δεξιάς και αριστεράς στεφανιαίας και των κλάδων της) Το κόστος των υλικών που χρησιμοποιούνται για την εξέταση αυτή με βάση την απόδειξη.ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
22000003681/4Υπερηχοκαρδιογράφημα (περιλαμβάνει: εξέταση και φωτογραφίες 3x500 = 1500)ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
22000004081/88Στεφανιογραφία (περιλαμβάνει την κατάλληλη σκιαγράφηση της αριστερής κοιλίας σε μια θέση τη σκιαγράφηση σε δύο ειδικές θέσεις τουλάχιστον χωριστά της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας και των κλάδων αυτής της αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας και των διακλαδώΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
220000044157/2,6,21TEST Κόπωσης περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο προ και μετά κόπωσης (με ή χωρίς Laser) Δοκιμασία κοπώσεως επί κυλιομένου τάπητος ΡαδιοηλεκτροκαρδιογράφημαΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
240000001163/1Πρώτη σειρά Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000002163/1Δεύτερη σειρά Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000003163/1Τρίτη σειρά Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000008163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000009163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000010163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000011163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000012163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: ήπαρ χοληφόρα σπλήνας και πάγκρεας)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000013163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Μυελού (ΑΜΣΣ)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000014163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων Λιθοειδών)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000015163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα στέλεχος ημισφαίρια κοιλιακό σύστημα δεξαμενές)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000016163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000017163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000018163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού (ΘΜΣΣ)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000019163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία ΘώρακοςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000020163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Θώρακος – ΚαρδιάςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000021163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και ΛεκάνηςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000022163/1ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία ΚαρδιάςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000023163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000024163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000025163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου Μηρού - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000026163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου Μηρού - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000027163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000028163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000029163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000030163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000031163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά όργανα θήλεος ουροδόχος κύστη προστάτης σπερματοδόχοι κύστεις και μεταμοσχευθής νεφρός)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000032163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000033163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000034163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Μαστών ΆμφωΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000035163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται: νεφροί επινεφρίδια μεγάλα αγγεία λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000036163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Υποκείμενων Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και ΙεράςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000037163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Οσχέου – ΠέουςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000038163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Οφθαλμικών Κόγχων ΧιάσματοςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000039163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί Σχηματισμοί Μαλακά Μόρια Κόλποι)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000040163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Τουρκικού Εφιππίου (Υπόφυσης) και ΑποκλίματοςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000041163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Τραχηλού (Λάρυγξ Φάρυγξ Γναθοφαρυγγικό Διάστημα Θυροειδής Παραθυροειδής Λεμφαδένες)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000046163/1, ΦΕΚ 3100/2011ΜΤ Μαγνητική Αγγειογραφία ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000047163/1ΜΤ Μαγνητική Αγγειογραφία Αγγείων Τραχήλου (Αρτηρίες Φλέβες)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000048163/1ΜΤ Μαγνητική Αγγειογραφία Ενδοκρανιακών Αγγείων (Εγκεφάλου) (Αρτηρίες Φλέβες)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000049163/1, ΦΕΚ 3100/2011ΜΤ Μαγνητική Αγγειογραφία ΘΩΡΑΚΑ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000050163/1ΜΤ Μαγνητική Αγγειογραφία Νεφρικών ΑρτηριώνΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000051163/1ΜΤ Μαγνητική Αγγειογραφία Σπληνοπυλαίου ΆξοναΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000053ΦΕΚ 3100/2011ΜΤ Μαγνητική Αγγειογραφία Κεφαλης χωρίς σκιαγραφίκοΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000054ΦΕΚ 3100/2011ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000055ΦΕΚ 3100/2011ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΜΕΣΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000056ΦΕΚ 3100/2011ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000057ΦΕΚ 3100/2011ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΑ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000058ΦΕΚ 3100/2011ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΜΕΣΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000059ΦΕΚ 3100/2011ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000060ΦΕΚ 3100/2011ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΥΕΛΟΥ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000061ΦΕΚ 3100/2011ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000062ΦΕΚ 3100/2011ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000063163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000064163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000065163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000066163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000067163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: ήπαρ χοληφόρα σπλήνας και πάγκρεας)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000068163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Μυελού (ΑΜΣΣ)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000069163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων Λιθοειδών)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000070163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα στέλεχος ημισφαίρια κοιλιακό σύστημα δεξαμενές)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000071163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000072163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000073163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού (ΘΜΣΣ)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000074163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) ΘώρακοςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000075163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Θώρακος – ΚαρδιάςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000076163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και ΛεκάνηςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000077163/1ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) ΚαρδιάςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000078163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000079163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000080163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου Μηρού - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000081163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου Μηρού - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000082163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000083163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000084163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000085163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000086163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά όργανα θήλεος ουροδόχος κύστη προστάτης σπερματοδόχοι κύστεις και μεταμοσχευθής νεφρός)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000087163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000088163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000089163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Μαστών ΆμφωΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000090163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται: νεφροί επινεφρίδια μεγάλα αγγεία λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000091163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Υποκείμενων Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και ΙεράςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000092163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Οσχέου – ΠέουςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000093163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Οφθαλμικών Κόγχων ΧιάσματοςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000094163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί Σχηματισμοί Μαλακά Μόρια Κόλποι)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000095163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Τουρκικού Εφιππίου (Υπόφυσης) και ΑποκλίματοςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000096163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1 0Τ) Τραχηλού (Λάρυγξ Φάρυγξ Γναθοφαρυγγικό Διάστημα Θυροειδής Παραθυροειδής Λεμφαδένες)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000097163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000098163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000099163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000100163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000101163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: ήπαρ χοληφόρα σπλήνας και πάγκρεας)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000102163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Μυελού (ΑΜΣΣ)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000103163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων Λιθοειδών)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000104163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα στέλεχος ημισφαίρια κοιλιακό σύστημα δεξαμενές)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000105163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000106163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000107163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού (ΘΜΣΣ)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000108163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) ΘώρακοςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000109163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Θώρακος – ΚαρδιάςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000110163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και ΛεκάνηςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000111163/1ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) ΚαρδιάςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000112163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000113163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000114163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου Μηρού - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000115163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου Μηρού - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000116163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000117163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000118163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000119163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000120163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά όργανα θήλεος ουροδόχος κύστη προστάτης σπερματοδόχοι κύστεις και μεταμοσχευθής νεφρός)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000121163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000122163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000123163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Μαστών ΆμφωΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000124163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται: νεφροί επινεφρίδια μεγάλα αγγεία λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000125163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Υποκείμενων Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και ΙεράςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000126163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Οσχέου – ΠέουςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000127163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Οφθαλμικών Κόγχων ΧιάσματοςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000128163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί Σχηματισμοί Μαλακά Μόρια Κόλποι)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000129163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Τουρκικού Εφιππίου (Υπόφυσης) και ΑποκλίματοςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000130163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0 5T) Τραχηλού (Λάρυγξ Φάρυγξ Γναθοφαρυγγικό Διάστημα Θυροειδής Παραθυροειδής Λεμφαδένες)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000131163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000132163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000133163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000134163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000135163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: ήπαρ χοληφόρα σπλήνας και πάγκρεας)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000136163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Μυελού (ΑΜΣΣ)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000137163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων Λιθοειδών)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000138163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα στέλεχος ημισφαίρια κοιλιακό σύστημα δεξαμενές)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000139163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000140163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000141163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού (ΘΜΣΣ)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000142163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) ΘώρακοςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000143163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Θώρακος – ΚαρδιάςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000144163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και ΛεκάνηςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000145163/1ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) ΚαρδιάςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000146163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000147163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000148163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου Μηρού - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000149163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου Μηρού - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000150163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000151163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000152163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000153163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000154163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά όργανα θήλεος ουροδόχος κύστη προστάτης σπερματοδόχοι κύστεις και μεταμοσχευθής νεφρός)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000155163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000156163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000157163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Μαστών ΆμφωΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000158163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται: νεφροί επινεφρίδια μεγάλα αγγεία λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000159163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Υποκείμενων Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και ΙεράςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000160163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Οσχέου – ΠέουςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000161163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Οφθαλμικών Κόγχων ΧιάσματοςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000162163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί Σχηματισμοί Μαλακά Μόρια Κόλποι)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000163163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Τουρκικού Εφιππίου (Υπόφυσης) και ΑποκλίματοςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000164163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1 5Τ) Τραχηλού (Λάρυγξ Φάρυγξ Γναθοφαρυγγικό Διάστημα Θυροειδής Παραθυροειδής Λεμφαδένες)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000165163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000166163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000167163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000168163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000169163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: ήπαρ χοληφόρα σπλήνας και πάγκρεας)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000170163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Μυελού (ΑΜΣΣ)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000171163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων Λιθοειδών)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000172163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα στέλεχος ημισφαίρια κοιλιακό σύστημα δεξαμενές)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000173163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000174163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000175163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού (ΘΜΣΣ)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000176163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΘώρακοςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000177163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Θώρακος – ΚαρδιάςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000178163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και ΛεκάνηςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000179163/1ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΚαρδιάςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000180163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000181163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000182163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου Μηρού - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000183163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου Μηρού - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000184163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000185163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000186163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000187163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000188163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά όργανα θήλεος ουροδόχος κύστη προστάτης σπερματοδόχοι κύστεις και μεταμοσχευθής νεφρός)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000189163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - ΑριστεράΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000190163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - ΔεξιάΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000191163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Μαστών ΆμφωΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000192163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται: νεφροί επινεφρίδια μεγάλα αγγεία λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000193163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Υποκείμενων Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και ΙεράςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000194163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Οσχέου – ΠέουςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000195163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Οφθαλμικών Κόγχων ΧιάσματοςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000196163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί Σχηματισμοί Μαλακά Μόρια Κόλποι)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000197163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Τουρκικού Εφιππίου (Υπόφυσης) και ΑποκλίματοςΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
240000198163/1, 49976/05-12- 2012ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Τραχηλού (Λάρυγξ Φάρυγξ Γναθοφαρυγγικό Διάστημα Θυροειδής Παραθυροειδής Λεμφαδένες)ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
250000004157/6Τοκετός άνευ επεμβάσεωςΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
25000000581/1ΑμνιοπαρακέντησηΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
25000000681/1 (γενν)Ανάλυση μειώσεωςΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
25000000781/2 (γενν)Ανάλυση δερματογλυφικώνΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
25000000881/3 (γενν)Καρυότυπος μυελούΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
25000001081/4 (γενν)Καρυότυπος μετά από καλλιέργεια ιστώνΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
25000001181/5 (γενν)Καρυότυπος για απόδειξη πατρότητας (3) άτομαΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
270000009157/54Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα: α) Διάγραμμα λαμβανόμενο υπό ειδικάς καταγραφικάς συνθήκας (δια τοποθετήσεως σφηνοειδών ηλεκτροδίων κατόπιν μικροεπεμβάσεως επί του εξεταζομένου)ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
270000010157/54Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα: β) Διάγραμμα λαμβανόμενο υπό ειδική ενεργοποίηση (δια φαρμακευτικού ύπνου ή δια Bemegride)ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
270000011138/36Στελεχιαία προκλητά δυναμικάΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
270000012138/37Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικάΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
270000014157/1Ηλεκτροεγκεφαλογραφία (ΗΕΓ)ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
270000015157/2Υπινιακή παρακέντηση κοιλιογραφίαΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
270000017157/3Ψυχοθεραπεία: β) Ψυχοανάλυση και λοιπές μορφές ψυχοθεραπείαςΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
270000020157/5Συνεδρίες ειδικής διαπαδαιγωγήσεως κάθε μιάΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
270000021157/6Συνεδρίες εργασιοθεραπείες κάθε μιάΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
270000024157/9Θεραπευτική εργασία αγωγής του λόγου κατά συνεδρία και για όσες συνεδρίες ήθελε απαιτήσει καθεμιά περίπτωσηΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
270000027157/11Ηλεκτρομυογραφική εξετάση - Δοκιμασία DESMEDT: α) ΗΜ γραφική εξέτασηΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
270000028157/12Αισθητική ταχύτητα αγωγής ATAΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
270000029157/11Ηλεκτρομυογραφική εξετάση - Δοκιμασία DESMEDT: β) ΠΝΓΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
270000031157/12Κινητική ταχύτητα αγωγής AUA ή KTAΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
27000003581/1Ηλεκτρομυογραφία σφιγκτήρωνΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
27000003681/2Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) συνεχούς 24ώρου καταγραφήςΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
27000003981/3ΗλεκτροϋποφλοιογράφημαΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
270000041138/48BIOFEEDBACK EMG (Βιολογική/Λειτουργική επανατροφοδότηση) κάθε συνεδρίαΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
27000004298/ΜΤΑνάλυση βάδισης (CAIT ANALYSIS)ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
27000004398/ΜΤ1Κινηματική ανάλυση βάδισηςΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
27000004498/ΜΤ2Κινητική ανάλυση βάδισηςΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
27000004598/ΥΠ1Σωματομετρική μελέτηΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
27000004698/ΜΤ3Ανάλυση ισορροπίαςΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
270000053157/30Μαγνητοεγκεφαλογραφία με το βιομαγνητόμετρο SQUIDΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
29000000581/1 (νεφρ)Εκτίμηση σπειραματικής διήθησης νεφρώνΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
29000000681/2 (νεφρ)Εκτίμηση ενεργού νεφρικής ροήςΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
29000000781/3 (νεφρ)Υπολογισμός σπειραματικής διήθησης ή ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR)ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
29000000881/4 (νεφρ)Υπολογισμός ενεργού ροής πλάσματος δια των νεφρώνΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
350013001Γ32/2496/95/9, Γ32/67/22-01- 207Προσθήκη άγγιστρου μονού (τεμάχιο)ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
350013002Γ32/2496/95/10 , Γ32/67/22-01- 207Προσθήκη άγγιστρου διπλού (τεμάχιο)ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
350013004Γ32/2496/95/12 , Γ32/67/22-01- 207Προέκταση μεταλλικήΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
350013005Γ32/2496/95/13 , Γ32/67/22-01- 207Συγκόλληση σπασμένου μεταλλικού σκελετούΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3500130061502/11-10- 2006ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΤΡΙΠΛΟ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3500130071502/11-10- 2006ΜΑΣΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3500130081502/11-10- 2006ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
350025001Γ32/2496/95/8, Γ32/67/22-01- 2007Μεταλλικός σκελετός μερικής οδοντοστοιχίας (περιλαμβάνεται η αξία του μετάλλου) (τεμάχιο)ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
350029001Γ32/2496/95/3, Γ32/67/22-01- 2007Βασική πλάκα με τόξα καταγραφής εξ ακρυλικού (τεμάχιο)ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
350029002Γ32/2496/95/4, Γ32/67/22-01- 2007Σύνταξη και ψήσιμο ολικής ή μερικής οδοντοστοιχίας μεθ οδόντων (πάνω από έξι (6) δόντια)ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
350029003Γ32/2496/95/5, Γ32/67/22-01- 2007Αναγόμωση ολικής ή μερικής οδοντοστοιχίας εν θερμώ από ακρυλικό ακρυλικό (τεμάχιο)ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
350029004Γ32/2496/95/6, Γ32/67/22-01- 2007Επιδιόρθωση ολικής οδοντοστοιχίας (συγκόληση κλπ) (τεμάχιο)ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
350029005Γ32/2496/95/7, Γ32/67/22-01- 2007Τοποθέτηση δοντιών (για κάθε δόντι)ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3500290061502/11-10- 2006ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΌ 6 ΔΟΝΤΙΑ) - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3500290071502/11-10- 2006ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 6 ΔΟΝΤΙΑ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3500290081502/11-10- 2006ΟΠΤΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΌ 6 ΔΟΝΤΙΑ) - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3500290091502/11-10- 2006ΟΠΤΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 6 ΔΟΝΤΙΑ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3500290101502/11-10- 2006ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3500290111502/11-10- 2006ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3500290121502/11-10- 2006ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ-ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3500290131502/11-10- 2006ΣΥΓΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ HAWLEY WRAPAROUND - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3500290141502/11-10- 2006ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ FRANKEL I II III - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
350031001Γ32/2496/95/15 , Γ32/67/22-01- 207Ορθοδοντικό μηχάνημα χωρίς εξελύκτρα (τεμάχιο)ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
350031002Γ32/2496/95/16 , Γ32/67/22-01- 207Για κάθε εξελύκτραΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3500310031502/11-10-06 (ΦΕΚ Β)Λειτουργικό μηχάνημα τύπου ACTIVATOR ή BIONATORΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
350038001Γ32/2496/95/1, Γ32/67/22-01- 2007Παραλαβή εργασίας κατασκευή εκμαγίου (τεμάχιο)ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
350038002Γ32/2496/95/2, Γ32/67/22-01- 2007Ατομικό δισκάριο εξ ακρυλικού (τεμάχιο)ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3500380031502/11-10- 2006ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΑΓΕΙΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (ΌΧΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
380001001157/63Τοποθέτηση γύψου Βραχεο-Πηχεο-ΚαρπικούΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
380001002Υπουργική Απόφαση Α3(γ)οικ.111627 _22/12/2014Διαγνωστική αρθροσκόπηση αγκώνοςΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
380002001Υπουργική Απόφαση Α3(γ)οικ.111627 _22/12/2014Διαγνωστική αρθροσκόπηση πηχεορκαπικής και μεσοκάρπιας άρθρωσηςΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
380009001157/30Ανάταξη κατάγματος βραχιονίουΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
380010001Υπουργική Απόφαση Α3(γ)οικ.111627 _22/12/2014Διαγνωστική αρθροσκόπηση γόνατοςΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
380019001157/47Τοποθέτηση γύψου Μηρο-Κνημο-ΠοδικούΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
380026001157/38Ανάταξη καταγμάτων μηρού με εφαρμογή γύψουΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
380037001157/57Τοποθέτηση γύψου Κνημο-ΠοδικούΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
380037002Υπουργική Απόφαση Α3(γ)οικ.111627 _22/12/2014Διαγνωστική αρθροσκόπηση ποδοκνημικήςΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
380047004157/19Ανάταξη εξαρθρημάτων στερνοκλειδικής και ακρωμιοκλειδικής αρθρώσεωςΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
380049003Υπουργική Απόφαση Α3(γ)οικ.111627 _22/12/2014Διαγνωστική αρθροσκόπηση ώμουΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
38050000181/25Εγχύσεις με κορτιζόνη ενδαρθρικές περιαθρικές κ.λ.π.ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
39000000481/1ΚυστεομανομέτρησηΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
39000000581/2Μελέτη ενδοουρηθρικής πίεσηςΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
39000000681/3ΟυροροομετρίαΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
39000000781/4ΟυρηθροπροφιλομέτρησηΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
390000008157/19 (αφρο)Ανάταξη παραφιμώσεωςΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
390000009157/3 (αφρο)Μάλαξη ουρήθραςΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
390000010157/16 (αφρο)Μάλαξη προστάτουΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
390000011157/17 (αφρο)Αποκοπή χαλινούΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
39000001281/6, 157/67 (χειρ)Πλύση κύστεωςΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
390000013157/2 (αφρο)Πλύση ενδοκυστικήΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
390000014157/68 (χειρ)Πλύση νεφρικής πυέλουΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
390000015157/1 (αφρο)Πλύση προσθίας ουρήθραςΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
390000016157/5 (αφρο)Πλύση ουρήθρας και μάλαξη προστάτουΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
390000017157/6 (αφρο)Πλύση ουρήθρας και διαστολή ολοκλήρου της ουρήθραςΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
39000001881/7Σύγχρονη μελέτη πίεσης και ροής ούρωνΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
39000001981/5Πλήρης ουροδυναμική μελέτηΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
39000002081/8Ουροομετρία κυστεομανομέτρηση ηλεκτρομυογραφία σφιγκτήρων σύγχρονη μελέτη πίεσης και ροής ούρων και μελέτη ενδοουρηθρικής πίεσηςΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
390000033157/64 (χειρ), 157/10Καθετηριασμός κύστεως - τοποθέτηση καθετήραΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
390000034157/9 (αφρο)Διαθερμία κατά συνεδρία (ενδοουρηθρικώς)ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
390000036ΦΕΚ 3100/2011Λιθοτριψία στην ουροδόψο κύστη. Απλή ή μικρή (λίθος < 2 5εκ)ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
390000037ΦΕΚ 3100/2011Λιθοτριψία στην ουροδόψο κύστη. Επιλεγμένη ή μεγάλη (λίθος > 2 5εκ)ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
390000038ΦΕΚ 3100/2011Λιθοτριψία ουρητηρικού λίθου. Κάθε μέθοδοςΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
40000000581/22Αφαίρεση πτερυγίουΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000000681/23Αφαίρεση χαλαζίουΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000000781/24Εφαρμογή φακών επαφήςΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000000881/5Κρυοπηξία επιπεφυκότωνΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000000981/3Θεραπεία του ματιού με ακτίνες LASER (κατά συνεδρία)ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000012138/63Τοποθέτηση ενδοφθαλμίων φακώνΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000013138/15Βυθοσκόπηση με φακό τρικάτροπτρον επαφής κατά GOLDMANΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000014138/16Γωνιοσκοπία (αφορά το γλαύκωμα)ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000015138/17Εξέταση με σχισμοειδή λυχνίαΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000016138/18Σκιοσκοπία (στις διαθλαστικές ανωμαλίες παιδιών)ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000017138/19HESS SOREEN (αφορά στους προαλυτικούς στραβισμούς)ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000018138/20Κερατομετρία (αφορά την εξέταση για φακούς επαφής)ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000020157/52Αλλότρια σώματα επιφεφυκότος ή κερατοειδούςΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000022157/54Καθετηριασμός δακρυϊκών οδών (κατά συνεδρία)ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000023157/55Βαθογραφία οφθαλμούΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000026157/58ΦλουροαγγειογραφίαΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000027157/59Οπτικό πεδίοΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000028157/60Διάγραμμα προσαρμοστικότηταςΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000029157/61Φωτογραφίες βυθού οφθαλμούΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000031157/62Φωτογραφίες προσθίων μορίων βολβούΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000032157/63Εξέταση για αντίληψη χρωμάτων (ανωμαλοσκόπιο Nagel)ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000033157/64Μελέτη γλαυκώματος (τονογραφική μελέτη)ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000036157/66Ορθοπτικη άσκηση καθεμιάΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000037157/67Ορθοπτική μελέτηΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000040157/69ΜυογράφημαΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000043157/72Ακτινογραφία κατά CombergΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000044157/73Ακτινογραφία κογχών δακρυϊκών πόρων κ.λ.π.ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000046157/75ΦωτοπηξίαΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
400000048157/76Οπτικά προκλητά δυναμικάΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000005181/3ΟφθαλμοδυναμομετρίαΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000005281/4, 157/56ΗλεκτροαμφιβληστροειδογράφημαΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000005381/5ΗλεκτροφθαλμογράφημαΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000005481/6Μελέτη γλαυκώματοςΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000005581/7Οπτικά πεδίαΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000005981/9Ορθοπτική μελέτηΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000006181/11Πλήρης μελέτη βυθού οφθαλμούΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000006381/13Πλήρης μελέτη χρωματικής αντίληψηςΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000006481/14Πλήρης μελέτη ραγοειδίτιδοςΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000006581/15ΣιελογραφίαΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000006681/16ΤονομέτρησηΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000006881/18ΦλουοροαγγειογραφίαΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
40000006981/19Φωτογραφία βυθούΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
430000002138/52 (ανοσ)Προσδιορισμός διατασιμότητας (COMPLIANCE)ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000004157/1Εφαρμογή πνευμοθώρακα: Α΄ ΕπέμβασηΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000005157/1Εφαρμογή πνευμοθώρακα: Β΄ ΕπέμβασηΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000006157/1Εφαρμογή πνευμοθώρακα: Γ΄ ΕπέμβασηΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000007157/1Εφαρμογή πνευμοθώρακα: Δ΄ Επέμβαση επαναληπτικήΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000008157/2Εφαρμογή πνευμοπεριτοναίου: Α΄ ΕπέμβασηΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000009157/2Εφαρμογή πνευμοπεριτοναίου: Β΄ ΕπέμβασηΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000010157/2Εφαρμογή πνευμοπεριτοναίου: Γ΄ ΕπέμβασηΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000011157/2Εφαρμογή πνευμοπεριτοναίου: Δ΄ Επέμβαση επαναληπτικήΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000012157/3Εξαγωγή υγρούΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000013157/4Πλύση κοιλότητας υπεζωκότοςΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000014157/5ΘωρακοσκόπησηΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000015157/6ΣυμφυσιόλυσηΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000016157/7Μόνιμη παροχέτευση υγρού αέραΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000017157/8Βρογχοσκόπηση ινοσκοπικήΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000019157/9ΒρογχοαναρρόφησηΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000020157/112 (ωτορ)ΒρογχογραφίαΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000021157/10ΒρογχοέγχυσηΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000022157/11NomalΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000023157/12ΣπηλαιοτομίαΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000024157/13Εισπνοές AerosolΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000025157/14Σπειρομέτρηση μετ ακτινοδυναμικού ελέγχουΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000026157/15ΒρογχοσπειρομέτρησηΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000028157/16Αρτηριακή παρακέντηση μετ αναλύσεως αερίων αίματος Ο2 CO2 ΡΗΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000029157/17Αρτηριακή παρακέντηση ενός των αερίων Ο2 CO2 ΡΗΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000030157/18Αναπνευστική φυσιοθεραπεία κατά συνεδρίαΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000033157/19Αναπνευστικές δοκιμασίες: α) Απλή σπειρομέτρησηΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000034157/19Αναπνευστικές δοκιμασίες: β) Καθορισμός υπολειπομένου αέροςΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000035157/19Αναπνευστικές δοκιμασίες: γ) Καθορισμός ικανότητας διαλύσεως οξυγόνουΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000036427/19ΟξυμετρίαΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000038427/7Πολυσωματοκαταγραφική μελέτη κατά την διάρκεια του ύπνου ή μελέτη κατά τη διάρκεια του ύπνου (test ύπνου). Κατά την διάρκεια του ύπνου επί 7 ώρες καταγράφονται: Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα Ηλεκτροκαρδιογράφημα Καπνογράφημα Κινήσεις θώρακος και κοιλιάς ΟξυμΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000039427/8Εργοσπιρομετρία: Κατά τη διάρκεια δοκιμασίας κόπωσης καταγράφονται: Ηλεκτροκαρδιογράφημα Κατανάλωση Οξυγόνου Παραγωγή διοξειδίου Αρτηριακές πιέσεις Αναπνευστική συχνότηταΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000040427/9Έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών: Περιλαμβάνει καταγραφή σε διάφορα επίπεδα ζωτικής χωρητικότητας. Οισοφαγικής πίεσης Γαστρικής πίεσης Όγκου αέρα Χρονικών φάσεων αναπνοήςΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000041138/49Καμπύλη ροής-όγκου 23 παράμετροιΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000042138/50Αντιστάσεις αεραγωγώνΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
430000050ΦΕΚ 3100/2011Βρογχική πρόκληση με αντιγόνοΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
450000039Α4/3628/8-7- 1992ΑΘΑ ANTI TPOΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA
450000040Α4/3628/8-7- 1992ΑΘΑ ANTI TgΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA
450000041Α4/2878/4-6- 1992PANCAΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA
450000042Α4/2878/4-6- 1992CANCAΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA
460000001157/213Προσδιορισμός φαρμάκων με μέθοδο RIA σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: α) Ανίχνευση αλκαλοειδών (ισοκινυλίνης παραγώγων) GLCΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-RIA
460000002157/213Προσδιορισμός φαρμάκων με μέθοδο RIA σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: β) Ανίχνευση βαρβιτουρικώνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-RIA
460000003SΠροσδιορισμός φαρμάκων με μέθοδο RIA σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: γ) Ανίχνευση φαινοθειαζινώνΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-RIA
480000001157/83 (ακτι), 157/194, 157/195Δοκιμασία προσλήψεως ραδιενεργού T3 - τριιωδιοθυρονίνη (RU) (T3 - test ή Triosore) - RIAΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA
480000002157/85Προσδιορισμός όγκου αίματος πλάσματος ερυθρών - RIAΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA
480000062157/78Μεταβολισμός ραδιενεργού σιδήρου Fe 59 - RIAΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA
480000064157/80Προσδιορισμός εξωκυτταρίου υγρού δια ραδιενεργού Νατρίου 24 ή BR 82 - RIAΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA
480000066157/82Προσδιορισμός βιταμίνης στον ορό In VitroΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA
480000067157/84Tresitor ή Test In VitroΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA
49000000181/2Εντόπιση πρωτοπαθούς όγκου με κιτρικό γάλλιο 67ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000000281/3Κοιλιογραφία κοπώσεως με τεχνίτιοΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000000481/5Ραδιοϊσοτοπική χολαγγειογραφία (HIDA)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000000581/6Ραδιενεργός φωσφόρος (370 κάθε MC)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000000681/7, 81/14Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεμία και μετά κόπωσηνΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000000781/8, 81/15Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεμίαΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000000881/12Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία μετά κόπωσηΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000000981/10Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή αγγειοκαρδιογραφίαΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000001081/11Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή κοιλιογραφίαΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000001781/19Σπινθηρογράφημα (scan) μυοκαρδίου με TC99 - PUP εν ηρεμίαΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000002081/20Τομογραφικό σπινθηρογράφημα (scan) μυοκαρδίου (καρδιάς) με TL 201 σε ηρεμία (γ camera)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000002181/21Τομογραφικό σπινθηρογράφημα (scan) μυοκαρδίου (καρδιάς) με TL 201 μετά κόπωση (γ camera)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000002381/16Σπινθηρογράφημα (scan) μεκελείου αποφύσεως Meckel s scanΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000002581/17Σπινθηρογράφημα (scan) σιελογόνων αδένων στατικόΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000002781/18Σπινθηρογράφημα (scan) μυελού οστώνΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000002981/22Σπινθηρογράφημα (scan) καρδιάς πρώτης διόδου για έλεγχο επικοινωνίαςΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000030157/70Σπινθηρογράφημα (scan) πνευμόνων (αιμάτωσης ή αερισμού)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000003281/23Σπινθηρογράφημα (scan) αερώσεως πνευμόνων με 133 Χe με γ cameraΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000003381/24Σπινθηρογράφημα (scan) αερώσεως - αιματώσεως πνευμόνων με 133 Χe με γ cameraΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000034157/68Σπινθηρογράφημα (scan) νεφρώνΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000036157/97Σπινθηρογράφημα (scan) στατικό νεφρών με TC99MΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000037Γ32/3672/97, 81/25, ΦΕΚ 3100/2011Σπινθηρογράφιμα μορφολογίας νεφρών στατική λήψη (DMSA)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000003881/1, 81/9, 81/29, Γ32/3672/97, ΦΕΚ 3100/2011Σπινθηρογράφημα μορφολογίας και λειτουργικότητας νεφρών. Δυναμική λήψη. Χωρίς φαρμακευτική παρέμβαση (DTPA)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000003981/13Ραδιενεργό νεφρόγραμμα με 121 και ανάλυση με Η/ ΥΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000040157/76ΝεφρόγραμμαΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000004181/4Νεφρόγραμμα με I231ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000004281/26Σπινθηρογράφημα (scan) επινεφριδίωνΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000004481/27Σπινθηρογράφημα (scan) παγκρέατος SHILLING TESTΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000004581/28SHILLING TESTΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
49000004781/30Σπινθηρογράφημα (scan) με 67 Ga (γάλλιο)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000049157/64Δοκιμασία προσλήψεως ραδιενεργού ιωδίουΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000050157/66, ΦΕΚ 3100/2011ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΙΩΔΙΟΥ-131 ΑΠΌ ΤΟΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000051157/65Σπινθηρογράφημα (scan) θυρεοειδούς αδένους με TC99MΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000052Γ32/3672/97, ΦΕΚ 3100/2011Σπινθηρογράφημα (scan) θυροειδούς με υπερτεχνιτικό (TC99M04) με γ cameraΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000053157/88Σπινθηρογράφημα (scan) θυρεοειδούς με I131ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000054Γ32/3672/97, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011Σπινθηρογράφημα (scan) θυροειδούς I131 με γ cameraΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000055Γ32/3672/97, 81/25, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011Σπινθηρογράφημα (scan) θυροειδούς TL με γ cameraΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000057157/69Σπινθηρογράφημα (scan) σπληνόςΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000058157/67Σπινθηρογράφημα (scan) ήπατος - σπληνόςΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000059ΦΕΚ 3100/2011Σπινθηρογράφημα (scan) ήπατος - σπληνός με γ camera. Στατική λήψηΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000060Γ32/3672/97, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011Σπινθηρογράφημα (scan) ήπατος με γ cameraΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000063157/71Σπινθηρογράφημα (scan) λεμφογαγγλίων (λεμφοσπινθηρογράφημα - TC99M)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000064157/72Σπινθηρογράφημα (scan) εγκεφάλουΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000066Γ32/3672/97, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011Σπινθηρογράφημα (scan) εγκεφάλου με γ cameraΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000068157/73Σπινθηρογράφημα (scan) οστών στατικόΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000069ΦΕΚ 3100/2011Σπινθηρογράφημα (scan) οστών και αρθρώσεων τριών φάσεων και ολόσωμοΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000070Γ32/3672/96, ΦΕΚ 3100/2011Σπινθηρογράφημα (scan) οστών και αρθρώσεων με γ cameraΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000071157/74Σπινθηρογράφημα (scan) νωτιαίου σωλήνοςΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000072157/89Whole Body Scanning με I131ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000073157/75Σπινθηρογράφημα (scan) ολόσωμοΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000076Γ32/3672/97, ΦΕΚ 3100/2011ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΜΑ ΜΕ ΙΩΔΙΟ-131. ΟΛΟΔΩΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000081ΦΕΚ 3100/2011ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ. ΟΛΟΣΩΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000082157/77Επιβίωση ερυθρών αιμοσφαιρίων δια ραδιενεργού χρωμίου (C2 - 51)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000083157/90Εντόπιση όγκων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης (HG)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000084157/91Θεραπεία - καθήλωση υπερλειτουργίας θυρεοειδή δια I131 (Χορήγηση θεραπευτικού ραδιενεργού ιωδίου)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000085157/92Θεραπεία - καθήλωση δια I131 (καρκίνου)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000086157/93Θεραπεία δια ραδίου-χρυσού κατ έγχυσηΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000087157/94Εμφύτευση κόκκων χρυσούΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000088157/95Rhisa δια διαγνωστικούς σκοπούςΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000089157/96Προσδιορισμός πυρηνικών αντισωμάτωνΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000090157/98Θεραπεία με ραδιενεργό ιρίδιο: α) Χειρουργική επέμβαση για εμφύτευση ραδιενεργού ιριδίουΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000091157/98Θεραπεία με ραδιενεργό ιρίδιο: β) Νοσηλεία σε ειδικά θωρακισμένο δωμάτιο για κάθε ημέραΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000092138/25Θεραπεία με ενδαρθρική χορήγηση τριών ραδιενεργών ισοτόπων (ITRIUM-90 ή RHENIUM-186 ή ERBIUM-169) αναλόγως των περιπτώσεων σε ασθενείς με πυρυφωσφορική αρθροπάθεια των κατά γόνυ αρθρώσεων υμενίτιδα μικρών και μέσων αρθρώσεων από ρευματοειδή αρθρίτιδα ήΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000100ΦΕΚ 3100/2011ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ (SPECT)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000111Φ.80000/9881/ 1370/13-4-07, ΦΕΚ 3100/2011ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ (PET) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (CT) ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ. ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΕΩΣ ΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000112138/90ΡαδιοϋμενόλυσηΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000116Α4/3307/5-7- 1991, ΦΕΚ 3100/2011ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΜΑ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ (SPECT) ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΟΠΩΣΗ (ΑΣΚΗΣΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000117ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου με ραδιοφάρμακο (DATSCAN)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000120ΦΕΚ 3100/2011ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ (PET) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (CT) ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ. ΚΆΘΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000121ΦΕΚ 3100/2011ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ (SPECT)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000122ΦΕΚ 3100/2011ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΥ. ΛΗΨΕΙΣ 2 ΗΜΕΡΩΝΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000123ΦΕΚ 3100/2011ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΥ. ΛΗΨΕΙΣ 1 ΗΜΕΡΑΣΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000124ΦΕΚ 3100/2011ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΥ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ (SPECT)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
490000125ΦΕΚ 3100/2011ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ . ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ (SPECT)ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
500000009157/1Υπέρηχοι (u/s) Α-MODE και B-MODE για πλήρη εξέταση ανεξαρτήτως οργάνου (Βιοφυσικό PROFIL)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000010157/2Υπέρηχοι (u/s) τεχνική DopplerΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000017138/46/5Υπερηχογράφημα (u/s) κύστεως προ και μετά την ούρησηΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000019138/46/1Υπερηχογράφημα (u/s) ήπατος στο οποίο περιλαμβάνονται χοληφόρα και χοληδόχος κύστιςΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000020138/46/2Υπερηχογράφημα (u/s) παγκρέατοςΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000021138/46/3Υπερηχογράφημα (u/s) σπληνόςΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000022138/46/4Υπερηχογράφημα (u/s) νεφρών ουρητήρωνΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000023138/46/5Υπερηχογράφημα (u/s) κύστεως προστάτηΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000024138/46/6Υπερηχογράφημα (u/s) μήτρας ωοθηκών σαλπίγγωνΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000025138/46/7Υπερηχογράφημα μεγάλων αγγείων (κάτω αορτή κάτω κοίλη πυλαία φλέβα)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000042427/11TRIPLEX: Υπερηχητική αρτηριογραφία: καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών έγχρωμοΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000043427/12TRIPLEX: Υπερηχητική αρτηριογραφία αορτής έγχρωμοΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000044427/13TRIPLEX: Υπερηχητική αρτηριογραφία λαγονίων αρτηριών έγχρωμοΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000045427/16TRIPLEX: Υπερηχητική αγγειογραφία νεφρικών αγγείων έγχρωμοΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000046427/15TRIPLEX: Υπερηχητική αρτηριογραφία άνω άκρων έγχρωμο (Έγχρωμη υπερηχητική αγγειογραφία αρτηριών)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000047427/14TRIPLEX: Υπερηχητική αρτηριογραφία κάτω άκρων έγχρωμο (Έγχρωμη υπερηχητική αγγειογραφία αρτηριών)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000049427/17TRIPLEX: Υπερηχητική φλεβογραφία κάτω άκρων έγχρωμο (Έγχρωμη υπερηχητική αγγειογραφία φλεβών)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000057ΦΕΚ 3100/2011ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΗΣ. ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ M-MODE. DOPPLER ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000058138/46/1Υπερηχογράφημα (u/s) ήπατος στο οποίο περιλαμβάνονται χοληφόρα και χοληδόχος κύστις (για περισσότερα του ενός οργάνου)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000059138/46/2Υπερηχογράφημα (u/s) παγκρέατος (για περισσότερα του ενός οργάνου)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000060138/46/3Υπερηχογράφημα (u/s) σπληνός (για περισσότερα του ενός οργάνου)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000061138/46/4Υπερηχογράφημα (u/s) νεφρών ουρητήρων (για περισσότερα του ενός οργάνου)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000062138/46/5Υπερηχογράφημα (u/s) κύστεως προστάτη (για περισσότερα του ενός οργάνου)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000063138/46/6Υπερηχογράφημα (u/s) μήτρας ωοθηκών σαλπίγγων (για περισσότερα του ενός οργάνου)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000064138/46/7Υπερηχογράφημα μεγάλων αγγείων (κάτω αορτή κάτω κοίλη πυλαία φλέβα) (για περισσότερα του ενός οργάνου)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000071138/46Υπερηχογράφημα (u/s) νεφρών ουρητήρων και κύστεως προστάτη άρρενοςΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000072138/46Υπερηχογράφημα (u/s) νεφρών ουρητήρων και κύστεως μήτρας ωοθηκών σαλπίγγων θήλεωςΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000073138/46Υπερηχογράφημα (u/s) άνω κοιλίας (ήπατος στο οποίο περιλαμβάνονται χοληφόρα και χοληδόχος κύστις παγκρέατος σπληνός)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000074138/46Υπερηχογράφημα (u/s) κάτω κοιλίας (κύστεως προστάτη άρρενος)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000075138/46Υπερηχογράφημα (u/s) κάτω κοιλίας (κύστεως μήτρας ωοθηκών σαλπίγγων θήλεως)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000077157/2Υπέρηχοι (u/s) τεχνική Doppler (για περισσότερα του ενός οργάνου)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000079ΕΟΠΥΥ 16694/11-04- 2012Υπερηχογράφημα (u/s) θυρεοειδούς αδένα - παραθυρεοειδούςΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000083ΕΟΠΥΥ 16694/11-04- 2012Υπερηχογράφημα (u/s) μαλακών μορίωνΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000084ΕΟΠΥΥ 16694/11-04- 2012Υπερηχογράφημα (u/s) μαστώνΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000086ΕΟΠΥΥ 16694/11-04- 2012Υπερηχογράφημα (u/s) θυρεοειδούς αδένα - παραθυρεοειδούς (για περισσότερα του ενός οργάνου)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000090ΕΟΠΥΥ 16694/11-04- 2012Υπερηχογράφημα (u/s) μαλακών μορίων (για περισσότερα του ενός οργάνου)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000091ΕΟΠΥΥ 16694/11-04- 2012Υπερηχογράφημα (u/s) μαστών (για περισσότερα του ενός οργάνου)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000126427/15TRIPLEX: Υπερηχητική φλεβογραφία άνω άκρων έγχρωμο (Έγχρωμη υπερηχητική αγγειογραφία φλεβών)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000136ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011M-MODE και 2DΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000137ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26- 04-2011M-MODEΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000138ΦΕΚ 3100/2011ΥΠΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ M-MODEΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000139ΦΕΚ 3100/2011ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΗΣ. ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ M-MODE. DOPPLER ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000140ΕΟΠΥΥ 16694/11-04- 2012Υπερηχογράφημα (u/s) ισχίων νεογνώνΥΠΕΡΗΧΟΙ
500000141ΕΟΠΥΥ 16694/11-04- 2012Υπερηχογράφημα (u/s) ισχίων νεογνών (για περισσότερα του ενός οργάνου)ΥΠΕΡΗΧΟΙ
51000000581/15Φωτοθεραπεία νεογνών για νεογνικό ίκτερο διάρκειας ενός 24ώρουΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
510000007157/2Ασκήσεις ομιλίας κάθε συνεδρίαΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
510000008157/3Εργασιοθεραπείες κάθε συνεδρίαΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
510000009157/4Ειδικής συμπεριφοράς κάθε συνεδρίαΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
510000041138/27LASER για φυσικοθεραπείαΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
510000047(ΦΕΚΒ2012)305 4/14Φυσικοθεραπεία ανά συνεδρίαΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
510000048(ΦΕΚ 2012)1233/14ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
510000049(ΦΕΚB2012)305 4/14ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ Κ.Α.Α. Ή Φ.Ι.ΑΠ.ΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
530000001157/1Ειδική ψυχολογική εξέτασηΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
530000002157/2Ψυχομετρικός έλεγχος (τεστ νοημοσύνης)ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
530000003157/3Εξέταση εκμαθησιακών ανωμαλιώνΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
530000004157/4Προβληματικές δοκιμασίες (Rooschach ή Τ.Α.Τ.)ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
530000006157/6Λογοπεδικές εξετάσειςΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
530000007138/43, 127/1Ατομική Ψυχοθεραπεία ενηλίκων από ψυχίατροΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
530000008138/43, 127/1Ομαδική Ψυχοθεραπεία ενηλίκων από ψυχίατροΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
530000009138/43, 127/1Θεραπεία συμπεριφοράς ενηλίκων από ψυχίατροΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
530000010138/43, 127/1, (ΦΕΚ2011)2456 /14, ΣΧΔ69/26-3 2014Αγωγή λόγου - λογοθεραπείαΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
530000020ΦΕΚ 1233/11- 04-2012, ΣΧΔ69/26-3- 2014ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
530000021ΦΕΚ 1233/11- 04-2012, ΣΧΔ69/26-3- 2014ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
530000023157, ΣΧΔ69/26- 3-2014Ψυχοθεραπείες παίδων από ψυχολόγο (Ατομική Ψυχοθεραπεία ή Ομαδική Ψυχοθεραπεία ή Θεραπεία Συμπεριφοράς)ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
530000024157, ΣΧΔ69/26- 3-2014Ψυχοθεραπείες παίδων από ψυχολόγο (Συμβουλευτική Γονέων)ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
530000025157, ΣΧΔ69/26- 3-2014Ψυχοθεραπείες παίδων από ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο (Ατομική Ψυχοθεραπεία ή Ομαδική Ψυχοθεραπεία ή Θεραπεία Συμπεριφοράς)ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
530000026157, ΣΧΔ69/26- 3-2014Ψυχοθεραπείες παίδων από ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο (Συμβουλευτική Γονέων)ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
530000027ΣΧΔ69/26-3- 2014Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Ειδική Συμπεριφορά από ψυχολόγο-λογοθεραπευτή-εργοθεραπευτή- κοινωνικό λειτουργό (συναφή επαγγέλματα ψυχικής υγείας)ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
540000001157/1Λήψη εκρριμάτων για μικροβιολογική εξέτασηΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540000002157/4Θεραπεία δια γαλβανικού ρεύματοςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540039001157/34Εξέταση οσφρήσεωςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540039002157/35Εισπνοές ατροσάλ κ.λ.π.ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540039003157/36Ενδορρινικές ενέσειςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540039004157/37Επιπωματισμός ρινός πρόσθιος ετερόπλευροςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540039005157/38Επιπωματισμός ρινός οπίσθιοςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540039006157/39Δι επιπωματισμού κάθε συνεδρίαΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540039007157/40Εξαίρεση ρινολίθου ή αλλότριου σώματος δια της φυσικής οδούΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540039009157/42Χημική καυτηρίαση ρινόςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540039010157/43Ηλεκτρική καυτηρίαση ρινόςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540039011157/44Φαρμακευτικός πωματισμός ρινόςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540039012157/46Ανάταξη ρινικού οστού απλού κατάγματοςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540039013157/48Διάνοιξη αποστήματος ή αιματώματος διαφράγματοςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540039014157/58Παρακέντηση γναθιαίου κόλπουΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540039015157/59Πλύσεις κόλπων ενδορρινικέςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540039019ΦΕΚ 3100/2011Ρινική πρόκληση με αντιγόνα και μη ειδική βρογχική πρόκληση (μεταχολίνη ισταμίνη)ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540043001157/2Βιοψία φάρυγγοςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540043003157/67Καθετηριασμός πόρων σιελογόνων αδένωνΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540043004157/68Καθετηριασμός πόρων σιελογόνων αδένων και έγχυση σκιεράς ουσίαςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540043005157/69Καθετηριασμός διανοίξεως πόρων σιελογόνων αδένωνΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540043009157/79Πωματισμός - απολίνωση - συρραφή κ.λ.π. επί αιμορραγίας μετά αμεγδαλεκτομήςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540048002157/88Εκχύσεις καυτηρίαση κ.λ.π. μετά εξάλειψη αντανακλαστικώνΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540048003157/91Αφαίρεση ξένου σώματοςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540048004157/95Αναισθησία άνω λαρυγγικού νεύρουΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540048005157/104Διαστολή ουλώδους στενώσεως λάρυγγα κάθε συνεδρίαΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050001157/2Βιοψία ώτωνΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050002157/3Φωτόλουτρα - διαθερμίαΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050003157/5Εξέταση ακουστικής ικανότητας δια τονοδοτών κ.λ.π.ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050004157/6Ακουομετρικό διάγραμμα (ακουόγραμμα)ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050005157/7Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθουΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050009157/11Εμφυσήσεις ευσταχιανής σάλπιγγαςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050010157/12Καθετηριασμός ευσταχιανής σάλπιγγαςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050011157/13Καθετηριασμός και διαστολή ευσταχιανής σάλπιγγαςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050012157/14Ηλεκτρομάλαξη τυμπάνουΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
54005001381/1Ακουστικά αντανακλαστικά του αναβολέαΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
54005001481/2Ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχουςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
54005001581/4Εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου δια ταλαντευομένου εδράνου ηλεκτρονυσταγμογραφήματος και ψυχροθερμού διακλυσμούΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
54005001881/5Ηλεκτρονυσταγμογραφία: α) Δια διακλισμούΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
54005001981/5Ηλεκτρονυσταγμογραφία: β) Δια περιστροφήςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050020157/126, 81/6Παιδικό τονικό ακουόγραμμαΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050021157/128, 81/7Προσδιορισμός ακουστικής ικανότητας δια παιχνιδοακουμετρίαςΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050022157/127, 81/8Παιδικό τονικό ακουόγραμμα ελεύθερου πεδίουΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050023157/122, 81/9Προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικώνΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050024157/123, 81/10Προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών μετά φαρμακευτικού ύπνουΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
54005002581/11Προκλητά ακουστικά δυναμικά στελέχους μετά φαρμακευτικού ύπνουΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050026157/124, 81/12ΤυμπανομετρίαΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
540050027157/125, 81/13Τυμπανομετρία μετά φαρμακευτικού ύπνουΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
54005002881/14ΤυμπανόγραμμαΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
54005002981/15Ακουομετρία κατά BΕKESYΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
54005003081/16Παιδικό ηλεκτρονυσταγμογράφημαΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
54005003181/17Παιδικό ηλεκτρονυσταγμογράφημα μετά φαρμακευτικού ύπνουΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
54005003281/18Εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου δια του ταλαντευομένου εδράνουΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
550000001157/10ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Μαστογραφία (ακτινογραφία εκάστου μαστού Face+Profile)ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
550000002157/131ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνηςΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
550000003157/18,157/24ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Γενική εξέταση αίματος (αιμοσφαιρίνη - αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων αριθμός λευκών και τύπος αυτών μετά προσδιορισμού αιματοκρίτου ΗΤ)ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
55000000481/13, 81/32, 81/55ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Φερριτίνη ορούΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
550000005157/235ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Έγκλειστα αιμοσφαιρίνης Hb-HΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
55000000681/1 (μικ)ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Αντίσωμα ερυθράς IgGΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
55000000781/1 (μικ)ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Αντίσωμα ερυθράς IgMΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
550000008138/59, ΦΕΚ3100/30-12- 2011ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματαΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
550000009157/223ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Αιμοσφαιρίνη ούρων ή κοπράνων ανάΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
550000010157/134ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Τριγλυκερίδια αίματοςΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
55000001181/21ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL)ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
55000001281/27ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL)ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
55000001381/63ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Κλάσματα χοληστερίνης αίματος (HDL-C LDL-C VLDL-C) ανάΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
550000014157/1ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Κυτταρολογική εξέταση κολπικού τραχηλικού επιχρίσματοςΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
550000015157/4ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Ειδική λήψη εκ του εμδοτραχηλικού σωλήνα του στόματος της μήτραςΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
550000016138/59, ΦΕΚ3100/30-12- 2011ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα - RIAΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
550000017157/53ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης ολικής και εστέρεςΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
550000018157/175ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Εξέταση Nelson - MayerΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
550000019ΣΧΔ/ΔΒ3Ε/239/ 28-05-2015ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΕΣΤ ΠΑΠΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
550000020ΣΧΔ/ΔΒ3Ε/239/ 28-05-2015ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΟ ΜΑΣΤΩΝ FACE+PROFILE)ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
550034001Γ32/10123/18- 03-03, ΦΕΚ 3100/2011ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου μέχρι το τυφλό (ειλεοτυφλική βαλβίδα) με εύκαμπτο ενδοσκόπιο (Κολονοσκόπηση). ΑπλήΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
5600000011511Β/2014ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ KRAS (ΕΞΩΝΙΑ 2 3 4) ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΚΥΒΟΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ)Η ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000021511Β/2014ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ NRAS ( 2 3 4) ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ Η ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000031511Β/2014ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ DNA ΟΓΚΟΥ (MSI)ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000041511Β/2014ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (4 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ)ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000051511Β/2014ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ EGFR (ΕΞΩΝΙΑ 18 19 20 21) ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000061511Β/2014ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ALK ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ IN SITU ΙΒΡΙΔΙΣΜΟΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000071511Β/2014ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ALK ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000081511Β/2014ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ BRAF V600E 9 (ΕΞΩΝΙΑ 11 15)ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000091511Β/2014ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ BRAF V600E 9 (ΕΞΩΝΙΑ 11 15) ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΤΟ ΕΝΑ)ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000101511Β/2014ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ C-KIT/PDGFR (ΑΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ)ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000111511Β/2014ΑΝΟΣΤΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ HER2 ΓΟΝΙΔΙΟΥΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000121511Β/2014ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ HER2 ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΜΕ IN SITU ΙΒΡΙΔΙΣΜΟ (CISH FISH)ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000131511Β/2014ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000141511Β/2014ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Bcr-Abl ΜΕ RT-PCRΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000151511Β/2014ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (6 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ) ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΟΛΑ)ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000161511Β/2014ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (6 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ) ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΩΡΙΣΤΑ)ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000171511Β/2014ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΙΜΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ BCR/ABL ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΗ PCRΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000181511Β/2014ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΙΜΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΩΝ BCR/ABL ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΗ REAL-TIME PCRΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000191511Β/2014ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΙΜΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΡΡΑΦΩΝ PML/RARA ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΗ PCRΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000201511Β/2014ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΙΜΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΩΝ PML/RARAΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΗ REAL-TIME PCRΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000211511Β/2014ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ JAK2/V617F ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΕΙΔΙΚΗ PCRΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000221511Β/2014ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΜΥΕΛΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΚΟΕΙΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΤΟΓΟΝΩΝ (καλ.24 48 73 ώρες)ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000231511Β/2014ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (FISH )ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
5600000241511Β/2014ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (FISH )ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ)ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ